Riederborgh (4).png

Klanttevredenheid & Kwaliteit

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg in Nederland. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door het bestuur van het Zorginstituut vastgesteld, en daarmee is het kwaliteitskader opgenomen in het Wettelijk Register.

 

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt aan alle zorginstellingen in Nederland gevraagd om informatie te delen rondom personele samenstelling en het aantal bewoners in de locaties.

 

Voor meer informatie klik hier (zie pagina Riederborgh in cijfers.)

 

Kwaliteit

We willen graag weten hoe u de zorg bij Riederborgh ervaart! Het is daarom belangrijk voor ons om continu met u in gesprek te zijn. Tijdens informele en formele momenten kijken we samen met u naar hoe u onze zorg en uw kwaliteit van leven ervaart. Dit doen we door middel van van zorgplangesprekken, afdelingsgesprekken met bewoners en vertegenwoordigers, familie-avonden, informatiebijeenkomsten etc.

 

Daarnaast maken we gebruik van in- en externe audits en cliëntwaarderingsonderzoeken om onze zorg en dienstverlening te evalueren en te verbeteren.

 

Klik hier om het kwaliteitsjaarverslag 2017 te bekijken.

 

Kwaliteitskeurmerk

Riederborgh hecht veel waarde aan goede zorg. En werkt daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 

Prezo-keurmerk: hét kwaliteitskeurmerk binnen de zorgsector

Riederborgh is voorgedragen voor het PREZO-keurmerk. Een resultaat waar wij trots op zijn. PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden.

 

Perspekt

Perspekt, keurmerk in de zorg, is een geaccrediteerd kwaliteitsinstituut die de toetsingen bij Riederborgh heeft gedaan. Perspekt heeft tot doel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en maatschappelijke profilering en legitimering van zorgorganisaties. Organisaties in de VVT sector kunnen een gouden keurmerk in de zorg krijgen. Bij deze toetsingen ligt het accent op cliëntenperspectief en kwaliteitsontwikkeling.

 

Onderstaand zijn een aantal bevindingen van het auditteam weergegeven:

Riederborgh is een vernieuwende en cliëntgedreven organisatie die samen met zijn mensen en de omgeving zich inzet voor het ondersteunen van de kwaliteit van het leven van mensen.

  • Riederborgh kent sterk gedreven en betrokken medewerkers.
  • De identiteit en de zingeving, waarin de ontmoeting van mens tot mens centraal staat, wordt waargemaakt.
  • De organisatie staat middenin de samenleving, de gemeenschap en maakt proactief en vaak op innovatieve wijze verbindingen met de mensen uit de omgeving.
  • Riederborgh is een moderne organisatie die een frisse en moderne uitstraling heeft en die zich als sociale ondernemer op een integere wijze doorontwikkelt.

 

Compliment of klacht?

 

Compliment

Bent u tevreden over onze dienstverlening en wilt u een compliment geven aan één van onze medewerkers of teams? Dat horen wij graag en waarderen wij zeer. U kunt uw compliment uiteraard direkt aan de betreffende medewerker/team kenbaar maken. Het wordt zeker gewaardeerd.

 

Wist u dat u uw positieve ervaringen met Riederborgh ook kunt melden via de website www.zorgkaartnederland.nl. Alvast hartelijk dank.

 

Klachten

De medewerkers en vrijwilligers van Riederborgh doen iedere dag hun uiterste best om goede zorg aan de cliënten te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg – en dienstverlening. Wij winden het belangrijk dat u dit dan aan ons meldt.

 

Wat te doen bij een klacht

Een klacht kunt u bespreken met uw eerst verantwoordelijke verzorgende, verpleegkundige of met de leidinggevende. In een gesprek zal worden geprobeerd met u tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden met het antwoord of wilt u in vertrouwen uw ontevredenheid of klacht bespreken, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw klachten. Zij probeert, indien u dat wenst, te bemiddelen bij de klacht om tot een oplossing te komen. Tot slot kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de directeur bestuurder, die zich kan laten adviseren door de regionale klachtencommissie.
 
In gesprek komen
U kunt op de volgende manieren met de klachtenfunctionaris in contact komen:

  • U kunt tijdens kantooruren bellen naar het centrale nummer van Riederborgh, waarna u wordt doorverbonden met de klachtenfunctionaris
  • U kunt mailen naar de klachtenfunctionaris via: info@riederborgh.nl
  • U kunt een brief schrijven en deze sturen naar Riederborgh t.a.v. de klachtenfunctionaris.

 
Externe klachtencommissie
In de meeste gevallen worden de klachten naar tevredenheid van partijen opgelost. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Riederborgh is aangesloten bij de externe klachtencommissie Drechtsteden. Klachten met betrekking tot de BOPZ dienen altijd te worden ingediend bij de Regionale Klachtencommissie BOPZ.
 
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in het  klachtenreglement.