Riederborgh (4).png

Medezeggenschap

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Cliëntmedezeggenschap

De Cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners/klanten. Het is een zelfstandig functionerende Raad die de Raad van Bestuur van Riederborgh, gevraagd en ongevraagd, adviseert over zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van zorgverlening en maaltijden; inhoud van de huisregels; verbouwingen en samenwerking met andere zorgorganisaties.

 

Samen

Riederborgh wilt dat u zich thuis voelt. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De Cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw belangen constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken.

 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel en van de organisatie en streeft naar een goede balans tussen die belangen. De ondernemingsraad is een klankbord voor de werkgever en draagt door middel van adviezen, voorstellen en onderhandelingen bij aan een goede bedrijfsvoering

 

De Ondernemingsraad behandelen geen individuele problemen, alleen collectieve zaken die meer mensen aangaan.

 

De Ondernemingsraad heeft een aantal rechten, namelijk instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht, informatierecht en overlegrecht. Alle rechten en plichten van de Ondernemingsraad staan vermeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).