Riederborgh (4).png

Visie op zorg, missie en strategie

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Visie op zorg

 

De menselijke maat: respect en waardering

 

Riederborgh wil verantwoorde zorg leveren met bevoegd en bekwaam personeel en volgens geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen. We noemen dit de organisatorische, meetbare kwaliteit. Daarnaast streeft Riederborgh vooral naar de menselijke maat. In de zorgleefgemeenschap die Riederborgh nastreeft gaat het om de ervaren merkbare kwaliteit door cliënten, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en alle andere betrokkenen. Dit noemen we de merkbare, relationele kwaliteit. De merkbare, relationele kwaliteit is niet of nauwelijks in cijfers uit te drukken. Het gaat hierbij o.a. om verhalen van mensen: wat betekent Riederborgh voor hen en wat betekenen zij nog voor anderen? Het gaat erom dat we elkaar in de zorgleefgemeenschap echt zien en echt luisteren naar elkaar, om zo de bewoners zich – voor zover mogelijk – thuis te laten voelen in Riederborgh. Iedereen moet zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

 

Zorg vanuit een christelijk perspectief, waardoor mensen zich geborgen en waardevol voelen

 

De visie van Riederborgh is geworteld in het christelijk geloof. De Bijbelse normen en waarden staan dan ook centraal om vandaaruit te handelen. Vanuit ons geloof voelen wij ons betrokken bij de mensen. De kernwaarden die wij willen uitdragen en die tevens opgenomen zijn in onze zorgvisie zijn:

  • Ontmoeting
  • Inspiratie
  • Huiselijkheid
  • Gastvrijheid
  • Deskundigheid
  • Rentmeesterschap

 

Aandacht voor geloofs- en levensvragen is integraal verweven in onze dagelijkse zorg- en dienstverlening.

 

Missie

 

Riederborgh biedt diensten op het gebied van wonen, dagbesteding, zorg en behandeling. De drive van Riederborgh is de menselijke maat: de individuele cliënt gelukkig maken/houden en van betekenis laten zijn. Het leveren van de best mogelijke zorg is onze core business, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit niet het belangrijkste is in het leven van mensen. Voor ons is ieder mens gelijk en uniek. Daarom proberen we ouderen meer zichtbaar te maken en nodigen hen uit, op een passende manier, betekenis te geven aan hun omgeving. De ervaring leert ons dat ouderen zich daardoor beter voelen en hun leven als zinvol ervaren.