coronavirus.jpg

Maatregelen rond coronavirus

Hoe kunt u ons bereiken?

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Voor het laatst aangepast op 23-05-2020 om 21.00 uur

 

Bezoekregeling

Op 19 mei heeft premier Rutte in zijn persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen de komende tijd weer geleidelijk aan bezoekers mogen ontvangen. De datum waarop zij open gaan, is afhankelijk van de mate waarin Corona binnen de locatie aanwezig en beheersbaar is. Het is nadrukkelijk niet zo dat de huizen weer volledig open kunnen, er zijn zeer strikte regels waar wij ons aan moeten houden.

 

Het tijdstip van opengaan van de verpleeghuizen hangt af of de instelling corona-vrij is. Voor Riederborgh geldt dat wij twee coronabesmettingen in huis hadden. De huiskamer die het betrof, is inmiddels van isolatie overgegaan naar quarantaine, net als de aangrenzende huiskamer. Streefdatum is om in de eerste week van juni open te gaan, dan is de quarantainetijd voorbij en hebben wij de organisatorische zaken kunnen regelen. Dit alles onder voorbehoud van nieuwe besmettingen, waardoor wij onze bezoekregeling moeten aanpassen.

 

De overgang naar het ‘nieuwe normaal’ waar de overheid van spreekt, zal zeer geleidelijk gaan en voorzien van strikte regels door de overheid. Dit om te kunnen monitoren wat de effecten zijn van de versoepeling en in te kunnen grijpen als hier aanleiding toe is.

 

Een gedeelte van de regels (landelijk bepaald) kunnen wij u nu vast meegeven:

 • Het gaat om 1 vaste bezoeker per bewoner. Dit zal in overleg met de bewoner (waar mogelijk) en in overleg met de 1e contactpersoon worden bepaald.

 • De bezoeker mag naar verwachting 1x per week een uur op bezoek komen

 • De bezoeken vinden plaats op het eigen appartement van de bewoner

 • De bezoeker houdt waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot de bewoner en vermijdt fysiek contact

 • De bezoeker draagt gedurende het gehele bezoek een mondmasker (door Riederborgh verstrekt)

 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd van de bezoeker

Het bezoekloket blijft daarnaast ook geopend.

 

Wij zijn heel hard bezig met het organiseren van de bezoekersregeling in samenspraak met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Er worden looproutes uitgezet en faciliteiten georganiseerd om de bezoekregeling te begeleiden.

 

Bezoekersloket

Het bezoekersloket is gerealiseerd is op 12 mei "open" gegaan. Wij zijn heel blij dat onze bewoners en hun naasten elkaar van iets dichterbij kunnen ontmoeten en hopen op veel waardevolle momenten.

Het aanmelden voor een bezoek verloopt via de 1e contactpersoon van de bewoners. Zij hebben informatie ontvangen welke dag voor welke etage gereserveerd is en kunnen een plaats reserveren.

 

Bericht achterlaten

Wij willen u laagdrempelig de mogelijkheid bieden om een bericht achter te laten voor uw naaste. Dit kan via de kop "Ik denk aan je" in de taakbalk of via onderstaande link. Wij zorgen dat het bericht bij de juiste persoon terecht komt.

https://www.riederborgh.nl/ik-denk-aan-je

 

Niet op bezoek bij mijn naaste in Riederborgh, wat nu?

U heeft allemaal de brief kunnen lezen. Een nare situatie, voor u, voor ons en vooral voor de bewoner, uw naaste!

Misschien maakt u zich zorgen.  Wat als mijn vader of moeder mij straks niet meer herkent? Wat als mijn broer of partner zicht stierlijk verveeelt nu ik niet meer langskom en vereenzaamt? Of misschien nog wel het allerergst, wat als hij of zij ineens komt te overlijden? Iets wat niemand van ons natuurlijk mee hoopt te maken in de komende weken, maar helaas wel een mogelijke realiteit is.

 

Dit zijn terechte zorgen en vragen. Uiteraard doen we er binnen Riederborgh alles aan om te zorgen dat die vereenzaming niet zal plaatsvinden en is er juist aandacht voor welzijn.

 

Wat zeg je wel en niet?

Ons bereiken vragen van familieleden. Wat kunnen we wel doen? En ook; Wat vertellen we wel en wat niet? Wat moet je zeggen als je moeder vraagt, "Wanneer kom je weer?".

 

Vooropgesteld; er is natuurlijk niet één pasklaar antwoord voor elke bewoner. Ieder mens is anders en we laten aan uw eigen inschatting over wat wel of niet passend is voor uw naaste.

 

Op vragen als; "Wanneer kom je weer?" Zou u bijvoorbeeld kunnen antwoorden:

 • "Dat weet ik nog niet precies, maar zodra ik het weet dan hoort u het".
 • "Zo snel mogelijk".
 • "Binnenkort, ik ben momenteel even erg druk met ....(Vul in: werk, kinderen enz.) maar zodra ik het zeker weet dan laat ik het ook aan u weten".

 

Dit voelt misschien als liegen of de waarheid verdraaien, maar beseft u zich dat de meeste mensen met dementie weinig tot geen besef van tijd hebben. 

 

Wellicht neemt uw dierbare geen genoegen met een vaag antwoord. Dan kan het soms wel goed zijn om open te zijn, uit te leggen dat er momenteel in Nederland een ernstige griep rondgaat en u bang bent om uw naaste te besmetten. U kunt daarbij aanvullen dat u weer op bezoek komt, zodra dit weer veilig genoeg is, maar dat u niet precies weet wanneer dit is.

 

Wat kunt u doen om contact te houden?

 • Stuur een kaart, brief of laat (achter-)kleinkinderen een tekening maken.
 • Via websites als www.Greetz.nl is het mogelijk om bijvoorbeeld een fotokaart te sturen. Dit maakt een kaart veel persoonlijker. Ook zijn hier cadeautjes te versturen. Denk aan een reep chocolade of een bos bloemen.

 

 

Voor het laatst aangepast op 27-03-2020 om 14:00 uur
Het coronavirus is uitgeroepen tot een pandemie. Wij willen de rust bewaren, maar nemen net als andere (zorg)organisaties extra voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare bewoners en waardevolle medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, voorzorgsmaatregelen en de gevolgen hiervan.

 

Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Daarom hanteren wij op sommige punten striktere maatregelen en richtlijnen dan wat landelijk is afgesproken.

 

Extra aandacht voor hygiëne
Riederborgh hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

 1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet doodt. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;
 2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
 3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;
 4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand.

 

Geen bezoek aan Riederborgh
Bezoek voor onze bewoners is belangrijk. Maar hen en onze medewerkers beschermen vinden wij nog belangrijker. Wij hebben daarom ingesteld dat bezoek aan bewoners niet is toegestaan, met uitzondering voor bewoners in de terminale levensfase. Er geldt dan een bezoekregeling van maximaal twee bezoekers per bewoner per 24 uur en geen kinderen jonger dan 5 jaar. Wij vragen bezoekers om 1,5 tot 2 meter afstand te houden van de bewoner. Bezoekers hoeven hiervoor geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

 

Wij vragen u de hygienemaatregelen op te volgen en niet te komen als...

 • u gezondheidsklachten heeft zoals griep of koorts;
 • of u recent in een risicogebied bent geweest;
 • of in contact bent geweest met een coronapatient.

 

Samen tegen eenzaamheid
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die we moeten nemen erg vervelend kunnen zijn. Met name voor onze bewoners die de komende periode weinig tot geen bezoek zullen ontvangen. Maar ook voor u, als naaste, die hierdoor een periode niet op bezoek kan bij uw familielid of kennis. We werken er aan om alle creatieve middelen die tot onze beschikking staan, in te zetten om contact mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het faciliteren van beeldbellen of facetimen. Ook u kunt iets doen. Bijvoorbeeld door een kaartje of foto te sturen, dan delen we die graag met uw naaste in ons huis. Heeft u zelf ideeën hiervoor, deelt u die dan vooral met de eerste contactpersoon. Via info@riederborgh.nl of marliesd@riederborgh.nl .

 

Pakketten/presentjes

Vanuit diverse familieleden hebben wij vragen gekregen rondom cadeautjes/pakketjes/tekeningen voor bewoners. Omdat wij veel verkeer van personen bij de receptie willen voorkomen, zijn er in de sluis direct nadat u de voordeur bent binnengegaan, kratten neergezet waar u dit in kunt zetten. Graag de naam van de bewoner en evt. huiskamer of kamernummer erbij zetten om de verspreiding te vergemakkelijken. De bakken zijn per huiskamer/afdeling gesorteerd.

Let op: eigen gemaakt maaltijden/baksels e.d. zijn niet mogelijk in verband met de strenge hygiëneregels rondom het eten die wij hanteren.

 

Thuiszorg
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw contactpersoon.

 

Dagverzorging
De dagverzorging is gesloten. De cliënten die normaal gesproken op de dagverzorging kwamen en die nu thuisblijven, krijgen indien nodig extra zorg aan huis door de wijkverpleging.

 

Huishouding extramuraal
Aan cliënten die van ons huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de thuissituatie, doen wij een dringende oproep. Wij krijgen berichten dat zij regelmatig in huizen komen waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen van cliënten en de buren. Dit levert ook een gevaar op voor onze medewerkers en wij verzoeken u om de algemene regel om sociaal contact te beperken, in acht te nemen.

 

Beleidsstaf corona
Riederborgh heeft een speciaal team met medewerkers vanuit verschillende expertises dat zich bezighoudt met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Hierin participeren:

- Manager Welzijn en Zorg

- Manager Services

- Arts

- Teamleider IMZ

- Praktijkverpleegkundige

- Coordinator Hoteldienst

- Beleidsmedewerker

 

Informeer elkaar

Heeft u familie of bekenden die ook op bezoek komen bij uw naasten. Dan verzoeken wij u vriendelijk hen ook op de hoogte te stellen van deze belangrijke informatie.

 

Nader bericht (18-03-2020): In verband met de landelijke toename van het coronavirus is Riederborgh per heden gesloten voor alle bezoek.

 

Maatregelen in verband met het Corona-virus (13-3-2020)

In heel Nederland zijn vanaf 12 maart extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is.

Door de maatregelen van het RIVM, hebben wij binnen Riederborgh de volgende maatregelen getroffen:

 • Bezoekers met griepachtige klachten, ook al zijn deze mild zoals een verkoudheid of hoesten, worden verzocht NIET op bezoek te komen;
 • Wij hanteren een maximum van 2 bezoekers tegelijk per bewoner en vragen u per dag maar 1 bezoek af te leggen;
 • Was uw handen met water en zeep in het appartement van de bewoner wanneer u op de afdeling komt en voor u naar huis gaat;
 • De Blauwkaai (restaurant Riederborgh) is gesloten;
 • Verlaat na uw bezoek direct het pand. 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat als de verspreiding langzamer gaat, er minder mensen tegelijkertijd ziek zijn. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. Zo wordt ook het advies gegeven om de bezoeken aan kwetsbare personen te beperken en bijeenkomsten met grote groepen te mijden.

 

Binnen Riederborgh wonen erg kwetsbare mensen. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het virus niet binnenkomt en/of verspreiding te voorkomen.

 

 

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

 

C.M. van Hoek

Bestuurder