coronavirus.jpg

Maatregelen rond coronavirus

Hoe kunt u ons bereiken?

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Voor het laatst aangepast op 27-03-2020 om 14:00 uur
Het coronavirus is uitgeroepen tot een pandemie. Wij willen de rust bewaren, maar nemen net als andere (zorg)organisaties extra voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare bewoners en waardevolle medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, voorzorgsmaatregelen en de gevolgen hiervan.

 

Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Daarom hanteren wij op sommige punten striktere maatregelen en richtlijnen dan wat landelijk is afgesproken.

 

Extra aandacht voor hygiëne
Riederborgh hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

 1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet doodt. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;
 2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
 3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;
 4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand.

 

Geen bezoek aan Riederborgh
Bezoek voor onze bewoners is belangrijk. Maar hen en onze medewerkers beschermen vinden wij nog belangrijker. Wij hebben daarom ingesteld dat bezoek aan bewoners niet is toegestaan, met uitzondering voor bewoners in de terminale levensfase. Er geldt dan een bezoekregeling van maximaal twee bezoekers per bewoner per 24 uur en geen kinderen jonger dan 5 jaar. Wij vragen bezoekers om 1,5 tot 2 meter afstand te houden van de bewoner. Bezoekers hoeven hiervoor geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

 

Wij vragen u de hygienemaatregelen op te volgen en niet te komen als...

 • u gezondheidsklachten heeft zoals griep of koorts;
 • of u recent in een risicogebied bent geweest;
 • of in contact bent geweest met een coronapatient.

 

Samen tegen eenzaamheid
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die we moeten nemen erg vervelend kunnen zijn. Met name voor onze bewoners die de komende periode weinig tot geen bezoek zullen ontvangen. Maar ook voor u, als naaste, die hierdoor een periode niet op bezoek kan bij uw familielid of kennis. We werken er aan om alle creatieve middelen die tot onze beschikking staan, in te zetten om contact mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het faciliteren van beeldbellen of facetimen. Ook u kunt iets doen. Bijvoorbeeld door een kaartje of foto te sturen, dan delen we die graag met uw naaste in ons huis. Heeft u zelf ideeën hiervoor, deelt u die dan vooral met de eerste contactpersoon. Via info@riederborgh.nl of marliesd@riederborgh.nl .

 

Pakketten/presentjes

Vanuit diverse familieleden hebben wij vragen gekregen rondom cadeautjes/pakketjes/tekeningen voor bewoners. Omdat wij veel verkeer van personen bij de receptie willen voorkomen, zijn er in de sluis direct nadat u de voordeur bent binnengegaan, kratten neergezet waar u dit in kunt zetten. Graag de naam van de bewoner en evt. huiskamer of kamernummer erbij zetten om de verspreiding te vergemakkelijken. De bakken zijn per huiskamer/afdeling gesorteerd.

Let op: eigen gemaakt maaltijden/baksels e.d. zijn niet mogelijk in verband met de strenge hygiëneregels rondom het eten die wij hanteren.

 

Thuiszorg
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw contactpersoon.

 

Dagverzorging
De dagverzorging is gesloten. De cliënten die normaal gesproken op de dagverzorging kwamen en die nu thuisblijven, krijgen indien nodig extra zorg aan huis door de wijkverpleging.

 

Huishouding extramuraal
Aan cliënten die van ons huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de thuissituatie, doen wij een dringende oproep. Wij krijgen berichten dat zij regelmatig in huizen komen waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen van cliënten en de buren. Dit levert ook een gevaar op voor onze medewerkers en wij verzoeken u om de algemene regel om sociaal contact te vermijden in acht te nemen.

 

Beleidsstaf corona
Riederborgh heeft een speciaal team met medewerkers vanuit verschillende expertises dat zich bezighoudt met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het coronavirus.

 

Informeer elkaar

Heeft u familie of bekenden die ook op bezoek komen bij uw naasten. Dan verzoeken wij u vriendelijk hen ook op de hoogte te stellen van deze belangrijke informatie.

 

Blijf op de hoogte

Wij adviseren u deze webpagina regelmatig te bezoeken. De informatie kan dagelijks wijzigen.

 

 

 

 

 

Nader bericht (18-03-2020): In verband met de landelijke toename van het coronavirus is Riederborgh per heden gesloten voor alle bezoek.

 

 

 

Maatregelen in verband met het Corona-virus (13-3-2020)

 

In heel Nederland zijn vanaf 12 maart extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is.

Door de maatregelen van het RIVM, hebben wij binnen Riederborgh de volgende maatregelen getroffen:

 • Bezoekers met griepachtige klachten, ook al zijn deze mild zoals een verkoudheid of hoesten, worden verzocht NIET op bezoek te komen;
 • Wij hanteren een maximum van 2 bezoekers tegelijk per bewoner en vragen u per dag maar 1 bezoek af te leggen;
 • Was uw handen met water en zeep in het appartement van de bewoner wanneer u op de afdeling komt en voor u naar huis gaat;
 • De Blauwkaai (restaurant Riederborgh) is gesloten;
 • Verlaat na uw bezoek direct het pand. 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat als de verspreiding langzamer gaat, er minder mensen tegelijkertijd ziek zijn. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. Zo wordt ook het advies gegeven om de bezoeken aan kwetsbare personen te beperken en bijeenkomsten met grote groepen te mijden.

 

Binnen Riederborgh wonen erg kwetsbare mensen. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het virus niet binnenkomt en/of verspreiding te voorkomen.

 

 

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

 

C.M. van Hoek

Bestuurder