coronavirus.jpg

Maatregelen rond coronavirus

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Voor het laatst aangepast op 5-11-2022 om 11:00 uur

 

Wij willen u door middel van een overzicht laten weten wat de stand van zaken is rondom het aantal besmettingen binnen Riederborgh (verpleeghuis). Wij zullen dit overzicht aanpassen wanneer hier aanleiding voor is. 

 

Wie? 

Hoeveel positief op dit moment? (laatst aangepast 4-11-2022)

Bewoners IMZ (verpleeghuis)

somatiek (SOM)

0

Bewoners IMZ (verpleeghuis)

psychogeriatrie (PG)

0

 

4-10-2022

Er is afgelopen vrijdag 1 coronabesmetting bijgekomen op de 5e etage.

Buiten deze besmetting om, zijn alle bewoners weer opgeknapt en uit isolatie.

 

We hebben daarom besloten de extra maatregelen voor de somatische teams weer af te schalen.

Dit houdt in dat het advies voor bezoekers om het mondmasker te dragen per vandaag vervalt. Uiteraard mag u deze wel dragen en blijven deze bij de receptie verkrijgbaar.

Ook het personeel zal weer zonder mondmasker werken, net als op de andere afdelingen.

-------------------

21-9-2022

Gisteren hadden wij 1 bewoner op de somatische afdeling waarbij corona is vastgesteld (4e etage). Gedurende de dag ontwikkelden 2 andere bewoners van de somatische afdeling (1e etage) klachten, welke wij hebben getest. Ook zij bleken helaas corona te hebben. De bewoners verblijven vanaf het moment van testen op de eigen kamer.

 

Wij spreken daarmee weer van een uitbraak en nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • Al het personeel draagt per direct weer het mondmasker op de somatische afdelingen voor in ieder geval de komende 10 dagen. Afhankelijk van de situatie bekijken we of dit langer nodig is.
 • Bewoners worden bij klachten zeer laagdrempelig getest. Wanneer iemand wordt getest, wordt u hier telefonisch van op de hoogte gebracht.
 • Bezoek is nog steeds van harte welkom. Voor uw eigen veiligheid raden wij het gebruik van een mondmasker gedurende het bezoek aan. De mondmaskers zijn verkrijgbaar in de hal beneden bij de receptie. Het staat u vrij om de keuze te maken om op de kamer van uw naaste het mondmasker af te zetten.
 • Ook bezoek aan een positief geteste bewoner mag doorgang vinden. U kunt gebruik maken van beschermende kleding. U kunt zich hiervoor bij de receptie melden. Zij zullen contact opnemen met de zorg, welke u aan beschermende kleding helpt.
 • Bewoners zonder klachten mogen naar de Blauwkaai of naar buiten.
 • Let de komende periode extra goed op de handhygiëne.

Wij hopen dat de bewoners die een positieve testuitslag ontvangen hebben, snel op mogen knappen.

---------------------

11-4-2022

Na overleg met zorgorganisaties in de regio, willen wij u middels dit bericht informeren dat het vanaf morgen, 12 april, voor zorgmedewerkers niet meer verplicht is om een mondkapje te dragen. Medewerkers die zich hier prettig bij voelen, mogen uiteraard wel een mondkapje blijven dragen.

Ook vervalt het advies voor bezoekers om het mondkapje te dragen. Uiteraard staat het ook alle bezoekers vrij om dit wel te doen. De mondkapjes blijven bij de ingang verkrijgbaar.

Wij willen u vragen om ieders keuze hierin te respecteren.

Op indicatie kan er per etage/huiskamer weer worden overgegaan op het dragen van mondkapjes voor zowel personeel als bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er coronabesmettingen zijn.
 

23-2-2022

 

Corona in huis
Ruim een week geleden is er bij een bewoner van de somatische afdeling op de 5e etage corona vastgesteld. Gelukkig waren de klachten mild en is deze bewoner weer hersteld en uit isolatie. Gisteren kreeg helaas nog een bewoner op de 5e etage een positieve testuitslag. Wij hopen dat deze bewoner snel op mag knappen. Er lijkt geen link tussen deze twee besmettingen te zijn. Al met al doet Riederborgh het goed wanneer je de besmettingscijfers van de afgelopen jaren afzet tegen andere verpleeghuizen in de buurt.
  
Mondkapjes
De richtlijn is nog dat personeel dat binnen de 1,5 meter van de bewoners komt, het mondkapje draagt. Dit blijft voorlopig een verplichting op de bewonersafdelingen. Het is niet alleen een bescherming naar bewoners toe, maar ook een bescherming van het personeel, wat in deze tijd met uitval nog echt noodzakelijk is.
 
Voor bezoekers vervalt de verplichting om een mondkapje te dragen. Wel blijft het een dringend advies om dit te doen, om de reden die hierboven is beschreven. De mondkapjes blijven bij de receptie beschikbaar.
Daarnaast blijft het van groot belang dat u niet op bezoek komt wanneer u klachten heeft die kunnen duiden op corona en u hiervoor niet getest bent.
Ditzelfde geldt wanneer u recent contact hebt gehad met iemand die corona heeft. Wanneer u toch besluit om op bezoek te komen, draagt u dan alstublieft een chirurgisch mondmasker en zet dit gedurende het bezoek niet af.
 
En blijft u letten op de handhygiëne?
 
Afstand
De verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervalt per 25 februari aanstaande. Wel willen wij u vragen nog gepaste afstand te houden van het personeel en rekening te houden met ieders wensen hierin.
 
Restaurant De Blauwkaai
De Blauwkaai was alweer opengesteld voor activiteiten met bewoners en voor bewoners met bezoek. Het reserveren voor uw bezoek in de Blauwkaai houden wij nog deze week aan. Vanaf D.V. vrijdag 25 februari hoeft er niet meer te worden gereserveerd. Het is weer vrije inloop en het is weer toegestaan om met meerdere bezoekers en een bewoner of bewoners plaats te nemen en, zoals hierboven beschreven, komt de afstandsregel te vervallen.
Vanaf D.V. maandag 28 februari kan er ook weer zoals vroeger worden geluncht in de Blauwkaai en hoeft u uw bestelling niet meer vooraf door te geven. Om uw wachttijd te verkorten is het advies om dit nog wel te doen, zodat de keuken het eten op tijd kan voorbereiden.
 
Er gelden geen specifieke openingstijden meer voor het plaatsnemen in de Blauwkaai. Om iets te kunnen kopen is er personeel aanwezig op maandag tot en met zaterdag tussen 9:30 – 16:00 uur. De lunch bestellen is op deze dagen mogelijk tussen 11:30-13:30 uur.
 
Vanaf 28 februari is het voor personeel ook weer toegestaan om in de Blauwkaai te lunchen.
 
Bijeenkomsten Blauwkaai
Er zullen in de komende maanden nog enkele grotere personeelsbijeenkomsten worden gehouden in de Blauwkaai. Wanneer dit zo is, zullen wij een briefje ophangen bij de ingang. Wij proberen in die gevallen het voorste gedeelte van de Blauwkaai open te houden voor bewoners en hun bezoek. De ingang daarvan vindt u tussen de receptie en de hoofduitgang.
 
Bezoek huiskamers
Er wordt nog in het MT en met andere verpleeghuizen nagedacht en met de cliëntenraad gesproken over de manier waarop bezoek op de huiskamers weer mogelijk zou kunnen zijn. Hierover zullen wij u op een later moment informeren.
 
Bezoekersaantallen
Omdat de 1,5 meter regel vervalt, is het weer gemakkelijker om met meerdere bezoekers tegelijk op bezoek te komen. Kinderen zijn ook weer van harte welkom, uiteraard met het advies deze niet mee te nemen wanneer zij coronagerelateerde klachten hebben.
 
Wij vinden het een spannende stap richting de tijd die al zo lang achter ons ligt, maar staan er in het belang van de bewoners volledig achter.
-----------------------------------------------------------
27-1-2022

De bewoner waarbij begin vorige week een coronabesmetting werd vastgesteld, is inmiddels opgeknapt en uit isolatie. Wij zijn blij om te kunnen melden dat er geen verspreiding heeft plaatsgevonden en we daarmee weer coronavrij zijn!
 
Daarnaast willen wij u informeren over het heropenen van de Blauwkaai. De Blauwkaai wordt nu vooral gebruikt voor activiteiten met bewoners. We willen ook graag ruimte bieden aan bezoekers die even met hun naaste naar beneden willen om daar te zitten en een kop koffie te drinken. Het is een spannende stap, maar we beseffen dat er veel behoefte is aan een plek om even naartoe te gaan anders dan de eigen kamer.
Wij willen D.V. maandag 31 januari 2022 de Blauwkaai verder openen.
 
Om de Blauwkaai voor iedereen toegankelijk te houden, zijn de volgende spelregels afgesproken:

·         Per keer mag een bewoner met 1 bezoeker tegelijk naar beneden in de Blauwkaai;

·         Om zoveel mogelijk mensen gebruik te kunnen laten maken van de Blauwkaai, kan er gereserveerd worden voor de periode van één uur;

·         De tijden die kunnen worden gereserveerd zijn: 13:00 - 14:00 uur, 14:00 - 15:00 uur en 15:00 – 16:00 uur;

·         In de ochtenden vinden vaak activiteiten plaats. Er is dan zeer beperkte ruimte om te kunnen gaan zitten. U kunt langslopen bij de Blauwkaai om te vragen of er plek is om plaats te nemen;

·         Wij houden dagelijks enkele plekken beschikbaar voor ‘vrije inloop’. U kunt bij de Blauwkaai vragen of er nog ruimte is om plaats te kunnen nemen;

·         Pas handhygiëne toe voordat u de Blauwkaai betreedt. Er is desinfectiemiddel bij de ingang beschikbaar;

·         Wij vragen de bezoekers om het mondkapje op te houden/zetten op de momenten dat er niet gegeten en gedronken wordt;

·         Bij verplaatsen door de Blauwkaai wordt het mondkapje uiteraard gedragen;

·         Op zondagen is de Blauwkaai gesloten. Op vrijdagmiddag is de Blauwkaai alleen beschikbaar tussen 13:00 – 14:00 vanwege de weeksluiting die dan wordt gehouden.

·         Er is nog geen ruimte om verjaardagen in de Blauwkaai te vieren met meerdere bezoekers tegelijkertijd.

 
Hoe werkt het reserveren?

·         Inschrijvingen kunnen worden verstuurd naar blauwkaai@riederborgh.nl;

·         Geeft u duidelijk aan om welke dag het gaat en wat uw voorkeur is voor een tijdsblok;  

·         Reserveren kan tot 15:00 uur op de dag voorafgaand aan het bezoek. Na 15:00 uur worden de inschrijvingen bekeken. U ontvangt uiterlijk 17:00 uur een reactie op uw aanvraag.  

·         Reserveringen voor de maandag graag uiterlijk zaterdag voor 15:00 uur doorgeven.

 
Na een week evalueren we of deze werkwijze goed werkt. Bij wijzigingen zullen wij u uiteraard informeren.

 

18-1-2022

We hebben corona een aantal weken buiten de deuren kunnen houden, maar helaas is er toch weer een besmetting in huis. En gezien de hoge aantallen besmettingen in de samenleving was dit ook iets wat we konden verwachten. De besmetting is vastgesteld bij een somatische bewoner op de 5e etage. De contactpersonen van deze etage zijn apart over de extra maatregelen geïnformeerd. We hopen dat het niet leidt tot een uitbraak en hopen dat de bewoner snel op mag knappen.
 
Ondanks de hoge besmettingscijfers in de samenleving, is na overleg met de cliëntenraad en na de persconferentie van afgelopen vrijdag toch besloten om verder te versoepelen. Dit omdat het overgrote deel van de bewoners de boostervaccinatie heeft ontvangen. Hieronder kunt u lezen wat dit voor Riederborgh inhoudt. 
 
Blauwkaai
De Blauwkaai is vorige week al voorzichtig aan weer heropend. In eerste instantie nog niet voor bezoekers om te gaan zitten, wel voor activiteiten met de bewoners.
De weeksluitingen zijn opgestart, evenals het koffiedrinken in de ochtend. Na de koffie is er ruimte voor een kleine activiteit in de zaal, waarbij de groepen bewoners per etage of gekoppelde huiskamer hieraan kunnen deelnemen.
Ook het gezamenlijk lunchen voor bewoners met een somatische aandoening kan weer in de Blauwkaai plaatsvinden. De extra “zitjes” op de 4e en 5e etage die zijn gecreëerd, blijven aanwezig, zodat ook hier gebruik van kan worden gemaakt.
 
Kapsalon
Net als buiten Riederborgh, kan de kapsalon weer open. Vanaf dinsdag 18 januari kan hier weer worden geknipt. Ook mogen externe kappers hun werk weer binnen Riederborgh uitvoeren. Ditzelfde geldt voor andere contactberoepen, zoals de pedicure (niet medisch) of schoonheidsspecialiste.
 
Mondkapje
Wij zien diverse bezoekers in de Blauwkaai koffie halen en deze al drinkend in de gang opdrinken. Het moge duidelijk zijn dat in de gangen en algemene ruimtes van Riederborgh een mondkapje wordt gedragen. Wij spreken u erop aan als u lopend in Riederborgh geen mondkapje draagt en rekenen erop dat u on ze aanwijzingen zult opvolgen.”
 
Bezoekersregistratie
Vanaf heden,18 januari, stoppen wij met de bezoekersregistratie bij de receptie.
 
Terugkoppeling onderzoek GGD
Een tijd geleden hebben wij u aangegeven dat we onderzoek hebben laten uitvoeren door de GGD naar de uitbraak die er afgelopen zomer bij ons is geweest. Dit onderzoek is afgerond en de resultaten zijn binnen.
De conclusie van het onderzoek is dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd in de “koude keten”. Dit houdt in dat de procedures juist zijn gevolgd rondom het bewaren, opslaan en toedienen van de vaccinaties. Ook zijn de ventilatierapporten doorgenomen en ook zijn hier geen afwijkingen geconstateerd, ons ventilatiesysteem werkt volgens de voorschriften.
Er is waar mogelijk stammenonderzoek uitgevoerd op het afgenomen testmateriaal van de bewoners en een aantal medewerkers. Er is sprake van minimaal 2 verschillende stammen, wat betekent dat gedurende de uitbraakperiode het virus op meerdere manieren binnen is gekomen.
Uit de uitkomsten is ook gebleken dat bij een aantal afgenomen testen van de 2e (psychogeriatrische afdeling) en 4e etage (somatische afdeling) dezelfde stam is aangetoond. Dit betekent dat het aannemelijk is dat er een verspreiding heeft plaatsgevonden tussen beide afdelingen. Het is niet duidelijk geworden welk contact op beide afdelingen is geweest, aangezien de teams - zeker in die tijd- gescheiden hebben gewerkt. 
De GGD heeft haar bevindingen verwerkt in een Engels artikel, welke is ingediend voor publicatie. Mocht dit artikel worden geplaatst, dan zullen wij u dit zeker laten weten.
 
Mogelijk personeelstekort
Net als andere organisaties, zijn wij bezig om ons voor te bereiden op een mogelijke situatie waarbij een groot deel van ons personeel thuis zit door corona of door quarantaine.
Wij willen u om begrip vragen dat de zorg - wanneer deze situatie zich aandient - op dat moment niet van de kwaliteit kan zijn zoals wij die het liefst zouden willen geven.
Het kan mogelijk zijn dat wij een beroep op familieleden doen om ons te ondersteunen bij bepaalde taken.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het ondersteunen bij het nuttigen van de maaltijden, het opmaken van de bedden, het extra schoonhouden van het trappenhuis, de gangen en de toiletten. Ook kan het zinvol zijn eens vaker langs te gaan voor het maken van een praatje met uw naaste.
Naast inzet van familieleden, hebben wij bij een aantal kerken reeds een oproep gedaan voor (tijdelijke) vrijwilligers.

---------------------

 

23-12-2021

Schone afdelingen

Maandag zijn de bewoners van huiskamer het Klooster die nog geen positieve testuitslag hebben gekregen, wederom getest. Gelukkig waren zij beiden negatief.

Er is 1 bewoner overleden, de overige bewoners zijn ‘genezen van corona’ verklaard. Dit maakt dat de afdeling dinsdag grondig schoon is gemaakt en alle extra maatregelen voor deze huiskamer zijn opgeheven.

 

Ditzelfde geldt voor huiskamer het Schaapherdershuis. Er is 1 bewoner overleden aan de gevolgen van het virus en 1 bewoner is bleef telkens negatief testen. De overige bewoners zijn ‘genezen van corona’ verklaard en de afdeling is inmiddels schoon gemaakt.

 

De bewoner van de somatische afdeling is ook niet meer besmettelijk, om die reden zijn ook daar de extra maatregelen opgeheven.

 

Huiskamer de Haven

Van huiskamer de Haven is gisteren de laatste bewoner waarvoor testen zinvol was, getest. Vanmorgen is de uitslag ontvangen en deze is negatief, wat betekent dat wij op het moment van schrijven geen besmettingen meer in huis hebben!

 

Deze huiskamer wordt morgen (24 december) schoon gemaakt. Tot na de schoonmaak dragen het personeel en eventuele bezoekers nog volledig beschermende kleding.

 

Wij zijn uiteraard ontzettend blij met dit nieuws zo vlak voor de Kerstdagen.

 

Bezoek

Zoals in de landelijke persconferentie is vermeld, geldt ook bij het ons het maximum aantal bezoekers van 2 tegelijk. Advies is 1 bezoek per bewoner per dag. 

 

Kapper

Vanwege de geldende maatregelen is de kapsalon gesloten.

 

Kerstdagen

Bewoners mogen met de kerstdagen mee naar huis genomen worden. Wij willen u echter dringend adviseren om zich thuis aan de geldende maatregelen te houden en de bewoner niet mee te nemen wanneer iemand in het gezelschap klachten heeft. 

Laten we ons ervan bewust zijn dat voorzichtigheid in deze dagen heel belangrijk is.

 

Voor het bezoek binnen Riederborgh gelden de volgende adviezen:

 • Overweeg om u van tevoren te testen;
 • Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand en draag het mondkapje;
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en waar nodig tussendoor;
 • Wij raden het af om kinderen < 12 jaar mee te nemen;
 • Blijf thuis bij klachten!

 

Blauwkaai

Wij hebben gesproken over het heropenen van de Blauwkaai. Vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners en nog veel vragen rondom de omikron variant (en wat dit betekent voor ouderen), is besloten ons restaurant nog even gesloten te houden. Wij hopen dit begin januari te kunnen openen en bekijken de opties om dit op een veilige manier te kunnen doen.

 

Wij wensen u fijne en gezegende dagen toe en veel gezondheid voor 2022!

 

-------------

17-12-2021

Stand van zaken corona
De afdelingen waar vorige week uitbraken aan het licht kwamen, zijn vanwege de toename aan besmettingen in deze week omgezet naar een cohort. Dit houdt onder andere in dat zowel bezoek als zorg in volledige bescherming de afdeling op gaat. Het gaat om het Schaapherdershuis (begane grond), de Haven en het Klooster (beiden 3e etage).
 
Ook is er de afgelopen week 1 bewoner van de somatische afdeling positief getest, welke dagelijks op bezoek ging bij het Schaapherdershuis.
De contactpersonen van alle betrokken afdelingen zijn hier afgelopen week apart over geïnformeerd.
 
Blauwkaai
Om bovenstaande reden is besloten om de Blauwkaai voorlopig nog dicht te houden voor bewoners en hun bezoek. Wij snappen dat dit een gemis is en zullen deze beslissing volgende week heroverwegen.
 
Kerstdiners
Volgende week vinden de kerstdiners voor bewoners plaats binnen Riederborgh. Op de beschermde afdelingen vinden de diners plaats op D.V. donderdag 23 december tussen
11:30 – 14:00 uur. De bewoners krijgen allen een feestelijke maaltijd geserveerd op de huiskamers.
Voor de bewoners van de somatische afdeling vinden de diners plaats op D.V. dinsdag 21 december. Per etage zijn groepjes bewoners samengesteld, welke op diverse plekken in het huis van het diner kunnen genieten. Dit vindt plaats op de afdeling, in de Kossel en in de Blauwkaai, zodat zij op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten.
Wij doen er alles aan om het een feestelijke tijd voor de bewoners te laten zijn.
Wilt u met uw bezoek rekening houden met de kerstdiners door tijdens deze tijd niet te komen, tenzij anders met u is afgesproken?

 

------------------------------------------------


9-12-2021

In ons schrijven van vorige week gaven wij aan dat wij hoopten weer in rustiger vaarwater te komen.

De praktijk heeft ons echter ingehaald en we berichten u daarom over de stand van zaken in het huis.

 

In het weekend is er een nieuwe uitbraak aan het licht gekomen op de beschermde huiskamer ’t Klooster (3e etage). Een aantal bewoners is positief getest, waardoor er besloten is om van deze huiskamer een cohort te maken.

 

Ook bij huiskamer de Haven (3e etage) zijn 2 bewoners positief getest en gisterenavond laat kwam ook het bericht dat een bewoner van het Schaapherdershuis (begane grond) positief testte.

Ook zijn er enkele medewerkers die een positieve testuitslag hebben ontvangen.

 

De bewoner van het Zwaantje (2e etage) waar wij u eerder over bericht hebben, is inmiddels genezen verklaard. Geen van de andere bewoners heeft corona ontwikkeld, wat maakt dat deze afdeling na een grote schoonmaak weer coronavrij is gegeven.

 

Voor u wellicht goed om te weten dat de boostervaccinatie voor bewoners die hiervoor in aanmerking kwamen, door is gegaan zoals gepland.

 

Het is een onzekere situatie die veel vraagt van de bewoners, u als naaste en het personeel. Wij doen er alles aan om verdere verspreiding tegen te gaan en hopen u snel beter nieuws te kunnen brengen.

 

2-12-2021

Na een lange periode van onzekerheid en aanwezigheid van besmettingen, hopen we in het verpleeghuis nu weer in rustiger vaarwater te komen.
 
Huiskamer De Vlasserij (3e etage) is gisteren grondig schoongemaakt en is weer “vrij van corona” verklaard.
Huiskamer Het Zwaantje (2e etage), waar vorige week een besmetting aan het licht kwam, mag ook uit quarantaine. De besmette bewoner is nog in isolatie, de andere bewoners zijn tot 2x toe allen negatief getest.
 
Boostervaccin
Vandaag, 2 december, zullen de vaccins worden geleverd. Morgen, vrijdag 3 december, hopen wij te starten met het vaccineren van de bewoners die dit willen en dit volgens de richtlijnen mogen krijgen. Er wordt gestart met bewoners van de PG afdelingen, en volgende week dinsdag volgen bewoners van de somatische afdelingen.
 
Maatregelen n.a.v. persconferentie ten aanzien van bezoek
Vorige week vrijdag zijn er in de persconferentie de nodige maatregelen aangekondigd. Voor het verpleeghuis wordt het volgende geadviseerd: 

·       Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag.

·       Wees terughoudend met het bezoek van kinderen < 12 jaar aan het verpleeghuis. Het advies is om deze groep < 12 jaar de komende weken zo min mogelijk op bezoek te laten komen in verband met het hoge aantal besmettingen onder kinderen op dit moment.

Daarnaast blijft het enorm belangrijk om niet te komen bij klachten. Let extra op de handhygiëne en draag gedurende uw bezoek het mondmasker.
Overweeg om voorafgaand aan uw bezoek een zelftest te doen.  
 
Decembermaand
We realiseren ons dat de decembermaand er dit jaar wederom anders uit zal zien dan we het liefste zouden willen. In overleg met de cliëntenraad, interim bestuurder en afdeling welzijn kijken we hoe we deze maand voor onze cliënten thuis en binnen het verpleeghuis toch feestelijk kunnen maken binnen de veiligheidsmaatregelen die er zijn. 
-----------------------------------------------------

 

26-11-2021

Stand van zaken corona
Naast huiskamer het Oude Patrimonium, zijn inmiddels ook de huiskamers de Haven en de Kerksingel ‘schoon’ verklaard en gelden er geen extra maatregelen meer voor deze afdelingen.
 
Binnen huiskamer de Vlasserij is helaas afgelopen maandagavond opnieuw een bewoner positief getest. Het blijft een onzekere tijd voor deze huiskamer en de cohort status die daar al gold, blijft gehandhaafd.
 
Ook op huiskamer het Zwaantje (2e etage) is een bewoner positief getest. De overige bewoners van deze afdeling zijn gisteren getest en de uitslagen waren allemaal negatief. Zij worden volgende week wederom getest. Contactpersonen van deze afdeling worden apart geïnformeerd.
 
Boostervaccinatie
Vorige week informeerden wij u over de mogelijkheid voor een boostervaccinatie. Wij hebben de vaccinaties (Pfizer/BioNTech) inmiddels kunnen bestellen en deze worden eind volgende week geleverd. In overleg met de artsen wordt bekeken op welke dagen er geprikt zal worden.
Mocht u ons nog niet hebben laten weten of u hier gebruik van wilt maken, wilt u dit dan nog doen door een mailtje te sturen naar het uitbraakteam?

Bewoners die corona hebben gehad, mogen pas 6 maanden hierna worden gevaccineerd. Uiteraard mag u uw wens wel al aan ons kenbaar maken. In de bijlage vind u extra informatie rondom de boostervaccinatie.
Meer informatie kunt u ook onder andere vinden op www.coronavaccinatie.nl.
Wanneer u hierover vragen aan ons heeft of meer informatie wilt ontvangen, laat u dit vooral aan ons weten.
 
Blauwkaai
De afgelopen 2 weken is de Blauwkaai dicht geweest in verband met de besmettingen in huis. Vanwege de zeer hoge besmettingscijfers in het land en in onze regio, zijn wij genoodzaakt de Blauwkaai nog gesloten te houden.
 

----------------------------------------------------------------------------------

15-11-2021

Stand van zaken corona

·       Huiskamer Het Oude Patrimonium (1e etage) is afgelopen donderdag grondig schoon gemaakt en weer ‘open’ gegaan. Bewoners van deze afdeling mogen weer mee naar buiten gaan. Wij zijn blij voor deze bewoners, hun naasten en het personeel dat hier werkzaam is.  

·       Bij huiskamer De Kerksingel (1e etage) is een bewoner dusdanig verzwakt door het virus dat zij dit weekend is overleden. Wij wensen de familie veel kracht toe in dit verlies. Op die huiskamer is nog 1 bewoner ernstig ziek door Covid-19. De overige bewoners zijn afgelopen vrijdag allen negatief getest. De maatregelen zoals deze zijn ingezet, blijven vooralsnog van kracht. Deze bewoners worden aanstaande woensdag weer getest.

·       Bij huiskamer De Haven (3e etage) zijn de bewoners die positief getest zijn weer opgeknapt en zijn de overige bewoners afgelopen woensdag negatief getest. Omdat er diverse medewerkers hebben gewerkt die inmiddels een positieve testuitslag hebben, worden de bewoners vandaag en vrijdag opnieuw getest.

·       Huiskamer De Vlasserij is nog een cohort-afdeling. Er zijn meerdere besmettingen en ook enkele personeelsleden zijn in de afgelopen dagen positief getest. Voor deze afdeling geldt nog dat bezoek alleen in volledige bescherming mogelijk is. De maatregelen zoals deze zijn ingezet, blijven voorlopig nog van kracht. Morgen worden de bewoners opnieuw getest.

 
Boostervaccinatie
In de persconferentie heeft u kunnen horen dat de boostervaccinatie voor de kwetsbaren in de samenleving op korte termijn beschikbaar komt. Wanneer u hier voor uw naaste gebruik van wilt maken, hebben wij uw toestemming nodig. Wanneer u voor de 1e en 2e vaccinatie schriftelijk toestemming heeft gegeven via het formulier is een mondelinge toestemming (of toestemming via de mail) voldoende. Er hoeft dan geen handtekening te worden gezet. Wanneer uw naaste thuis is gevaccineerd, in een andere instelling of met een ander vaccin dan BioNTech/Pfizer (Comirnaty), dan is het nodig dat u een toestemmingsformulier voor deze ronde invult. Dit geldt voor zo’n kleine groep binnen Riederborgh dat degenen die het betreft hier apart over worden benaderd.
Wanneer u eerder een toestemmingsformulier heeft getekend, wilt u dan aan het uitbraakteam laten weten of u gebruik wenst te maken van de 3e vaccinatie (inclusief uw toestemming). Ook wanneer u geen 3e vaccinatie wenst, horen wij dit graag. U kunt ons bereiken via uitbraakteam@riederborgh.nl.


---------------------------------------------------------

 

8-11-2021

Nadat wij u vorige week op de hoogte hebben gebracht dat we helaas positief geteste bewoners in huis hebben, zijn er nu ook op de huiskamers De Kerksingel en De Vlasserij bewoners positief.

Op de registratietafel bij de ingang staat weergegeven op welke afdelingen de besmettingen zijn.

 

Daarmee is echt ‘corona weer in huis’. En dat merken we. De zorg voor positief geteste bewoners betekent extra inzet van personeel, om hiermee de juiste zorg aan de bewoners te kunnen blijven verlenen. Dat is met de huidige bezetting van alleen ons eigen personeel niet meer te doen. We waren al aangewezen op inzet van uitzendkrachten om de dagelijkse zorg rond te krijgen, maar we zijn daar nu des te meer op aangewezen.

 

Vanwege het aantal besmettingen en de verspreiding over de huiskamers, hebben we vanmorgen het vervelende besluit moeten maken dat we de Blauwkaai sluiten voor alle activiteiten.

Ook wat betreft het eten in de Blauwkaai, die mogelijkheid vervalt en het zal alleen weer take away worden.

 

We willen deze maatregelen over 2 weken evalueren, om te kijken hoe de aantallen zich in het verpleeghuis ontwikkelen.

We hopen u snel ‘positiever’ nieuws te kunnen melden.

 

--------------------------------------------------------------

 

5-11-2021

Naast de uitbraak op Het Oude Patrimonium, is er helaas ook een bewoner positief getest op huiskamer De Haven (3e etage). De afdeling wordt uit voorzorg afgesloten van de rest van het huis. De contactpersonen van de huiskamer waarvoor dit gevolgen heeft, zullen apart worden geïnformeerd.

De overige bewoners van deze afdeling worden vandaag op basis van bron- en contactonderzoek preventief getest. Wanneer dit aanleiding geeft tot andere maatregelen, wordt u hierover geïnformeerd.

 

------------------------------------------------------------

3-11-2021

Wij informeren u over de huidige stand van zaken rondom Corona in huis en de maatregelen n.a.v. de persconferentie van gisteren. 

 

Oude Patrimonium

Afgelopen maandag zijn de bewoners van het Oude Patimonium die eerder een negatieve testuitslag kregen, opnieuw getest, evenals de bewoners van de aangrenzende huiskamer de Kerksingel.

De bewoners van de Kerksingel zijn allen wederom negatief getest. Bij het Oude Patrimonium is nog één bewoner positief getest (totaal nu 5). De afdeling is vorige week vrijdag omgezet naar een cohort afdeling, wat onder andere inhoudt dat personeel alleen op deze afdeling werkt en iedereen continue in volledige bescherming loopt.

Wij hopen dat de bewoners op mogen knappen en leven mee met de familie, de bewoners en het personeel, waar dit een intensieve periode voor is.

 

Mondkapjes

Gisteren hebben wij weer naar een persconferentie mogen luisteren. Hierin werd onder andere gezegd dat het dragen van een mondkapje weer verplicht is binnen de verpleeghuizen. Dit was voor bezoekers al verplicht in de gangen en de algemene ruimtes, en geldt vanaf vandaag weer voor het gehele huis, inclusief de kamers van de bewoners.    

 

Activiteiten Blauwkaai

Het aantal bewoners dat deelneemt aan activiteiten in de Blauwkaai is erg hoog. Wij zullen de groepen aanpassen, zodat bewoners onderling voldoende afstand van elkaar kunnen houden en de groepen qua samenstelling zo stabiel mogelijk zijn.

Vanuit de afdeling Welzijn zal daarom een herziene Nieuwsflits voor deze maand worden verstuurd.

 

3e vaccinatie

Het Kabinet heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en er zal een boostervaccinatie beschikbaar komen voor kwetsbaren, waaronder de ouderen in verpleeghuizen. Wij kunnen nog geen vaccins bestellen, maar de verwachting is dat er in december zal worden gestart met deze vaccinatieronde. Denkt u er vast over na of u hier (voor uw naaste) gebruik van wilt maken, zodat wij snel kunnen schakelen wanneer de situatie zover is.

 

Berichtgeving

Vanwege de snelheid proberen wij de communicatie zo veel mogelijk per mail te laten verlopen of u wordt gebeld. Wilt u als naaste de mailbox geregeld in de gaten houden? Wij hebben begrepen dat bij een klein gedeelte de mails nog (steeds) in de spamfilter terecht komen. Wanneer u hier last van heeft, dan kunt u (tijdelijk) een ander mailadres opgeven door een reactie te geven op deze mail of te sturen naar het mailadres va het uitbraakteam.

Daarnaast hebben wij besloten om de laatste brief die naar de contactpersonen verstuurd wordt, ook uit te printen en neer te leggen bij de registratielijst bij de ingang. De algemene brieven worden ook altijd op de website geplaatst, onder het kopje ‘laatste Corona nieuws’.

 

GGD onderzoek

Er zijn wat vragen tot ons gekomen of er al uitslag is van het onderzoek dat de GGD heeft uitgevoerd. Wij hebben nog geen officiële uitkomsten ontvangen en zullen u berichten zodra dit wel het geval is.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

29-10-2021

Wij willen u informeren over de stand van zaken wat betreft Corona binnen Riederborgh.

Helaas is het aantal besmettingen onder de bewoners van Het Oude Patrimonium (1e etage) toegenomen. Er kwamen vandaag 3 besmettingen bij (in totaal nu 4 positief geteste bewoners). Ook is er een aantal collega’s van deze afdeling positief getest. De bewoners van Het Oude Patrimonium die negatief getest zijn zullen maandag opnieuw getest worden. De bewoners van De Kerksingel worden maandag ook opnieuw getest. Zij hadden vandaag allen een negatieve uitslag.

Wij zijn dagelijks met elkaar in gesprek om de situatie te bespreken en hopen dat het virus niet verder zal overslaan naar andere afdelingen en dat de bewoners op zullen knappen. Als er aanleiding is om een bewoner te testen, wordt dit direct gedaan en wordt dit gecommuniceerd met de 1e contactpersoon.
Op de website www.riederborgh.nl is een tabblad ‘laatste coronanieuws’. Op deze website houden wij het aantal besmettingen bij, zodat u thuis ook inzicht heeft wanneer er geen mailbericht uit gaat.  
 
Wij beseffen dat het voor u allen een onrustige tijd is die spanning en vragen op kan roepen. Wanneer deze er zijn, laat u dit vooral aan ons weten.

----------------------------------------------------------------------

 

28-10-2021

Wij moeten u helaas mededelen dat er weer Corona is vastgesteld in het verpleeghuis.
Gisterenavond ontvingen wij deze uitslag van een bewoner van Het Oude Patrimonium op de 1e etage.

De contactpersonen van huiskamers waarvoor dit gevolgen heeft, zullen apart worden geïnformeerd.

Vandaag en later deze week wordt er op basis van bron en contactonderzoek extra getest. Geven deze uitkomsten aanleiding tot verdere maatregelen, dan zullen wij u hierover informeren.
---------------------------------------------------------------------

 

26-10-2021

Gisteren hebben we in breder verband overleg met elkaar gehad welke stappen wijs zijn om nu te zetten.
Ook in de afgelopen dagen lieten de besmettingscijfers in het land eerder een stijgende lijn zien dan een dalende.
Tegelijkertijd is er nog geen persconferentie geweest en daarmee dus nog geen landelijk verscherpte maatregelen.
 
Mondkapje
Voor nu hebben we een aantal kleine stappen die we willen zetten om de veiligheid van uw naaste, uzelf en ons personeel meer te waarborgen.
We willen u vragen om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. De mondkapjes verstrekken wij aan u en zijn te vinden op de tafel naast de zuil waar u zich kunt registreren. Als u zich door het huis begeeft, graag uw mondkapje gebruiken.
Als u in het appartement van uw naaste bent, is het uw eigen inschatting of u het mondkapje ophoudt of afdoet.
Bent u op bezoek in de huiskamer waar ook andere bewoners aanwezig zijn, dan verzoeken wij u het mondkapje te dragen.
Het mondkapje wordt dan vanaf heden gedragen door het bezoek, de vrijwilligers en al het personeel.
 
Blauwkaai
We ontvingen signalen dat het bij tijden behoorlijk vol zit in de Blauwkaai. Normaal gesproken is dat natuurlijk een goed teken, echter in deze omstandigheden is dat niet altijd wenselijk. We zullen de Blauwkaai weer inrichten zodat het meer ‘corona-proof’ is en we daar de anderhalve meter beter kunnen hanteren.
De activiteiten gaan vooralsnog door in de Blauwkaai, ook de weeksluitingen kunnen doorgaan. We streven ernaar om de groepsgrootte dusdanig te houden dat er ook enkele plekken zijn om als bezoeker met uw naaste plaats te nemen.
 
Dit is het even voor nu. Verder blijft het zoals het was.
Mochten de omstandigheden zo zijn, dat er nog andere maatregelen nodig worden, dan berichten wij u direct.
 
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit informatiebericht, schroom dan niet deze te stellen aan het uitbraakteam: uitbraakteam@riederborgh.nl .

---------------------------------------------------------------------------
22-10-2021

 

De besmettingscijfers lopen helaas de laatste tijd schrikbarend op, wat maakt dat wij binnen het verpleeghuis opnieuw aanvullende maatregelen moeten nemen. Niet alleen voor de veiligheid van de bewoners, maar ook om ervoor te zorgen dat de personeelskrapte de komende maanden niet erger wordt dan het nu al is.


Wij hebben daarom moeten besluiten dat vanaf vandaag alle medewerkers weer met een mondmasker werken. Hiermee volgen wij ook de adviezen van externe instanties.

 

Volgende week bekijken wij welke maatregelen verder nodig zijn en zullen u daar uiteraard weer over informeren.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

22-09-2021

Mondkapjes
Vanaf zaterdag 25 september geldt er geen mondkapjesplicht meer voor de medewerkers. Dit geldt voor zowel binnen het verpleeghuis, als in de thuiszorg, de dagbesteding en bij de huishouding extramuraal.
Uiteraard blijft gelden dat wanneer iemand zich hier zelf prettig bij voelt, een mondkapje mag worden gedragen.
 
Wanneer u als bewoner zelf graag geholpen wil worden door een medewerker met een mondkapje, vragen wij u dit aan te geven aan de zorg of de teamleiding.  Ook als dit voor uw naaste geldt en deze dit zelf niet aan kan geven.
 
Bezoekers zijn ook niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. Ook hier geldt dat zij dit zelf mogen beslissen. Wij blijven de mondkapjes beschikbaar stellen voor wie zich daar prettig bij voelt. Wanneer er bewoners of cliënten zijn, die graag verzorgd willen worden met een mondkapje, dan proberen wij hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen.
 
Afstand houden
De 1,5 meter afstandsregel komt te vervallen en in plaats daarvan komt “Geef elkaar de ruimte”. Het is belangrijk dat collega’s, bewoners en bezoekers niet direct dicht op elkaar gaan zitten, maar hier verstandig mee omgaan.
 
Dagbesteding
Het aantal bezoekers van de dagbesteding mag vanaf D.V. 27 september weer worden uitgebreid naar de maximale capaciteit.
 
Blauwkaai
De Blauwkaai zal weer verder worden opengesteld voor activiteiten en lunchmogelijkheden.
Er kunnen meer bezoekers plaatsnemen en er kunnen vanaf 4 oktober weer bestellingen worden gedaan die in het restaurant kunnen worden genuttigd.  

·         Vanaf 11:30 tot 13:30 uur kan van de lunchkaart worden besteld.

·         Frituur en snacks kunnen worden besteld tussen 11:30 - 13:30 uur en van 14:00 - 15:30 uur (het keukenpersoneel luncht zelf tussen 13:30-14:00 uur)

 
Bezoek huiskamers
Bezoek in de huiskamers is weer mogelijk door familie. Wij hebben ervaren dat rust op de huiskamers zeer belangrijk is voor het welzijn van onze bewoners. Wanneer dit mogelijk is , wilt u dan met uw naaste naar het eigen appartement gaan?
Daarnaast willen wij familie vragen rekening te houden met de rusttijden van de bewoners en vragen bezoek tussen 13:00 en 14:30 uur zo veel mogelijk te beperken.
 
Registreren ingang
Vanwege de mogelijkheid om bron- en contactonderzoek uit te voeren, vragen wij u nog wel om zich bij de ingang te registreren.
 
Wij hopen dat het met deze versoepelingen goed zal verlopen en dat we zo langzaamaan weer in het “gewone” leven kunnen komen. Een leven met meer vrijheden, waarin we meer mogelijkheden hebben om sociale contacten aan te gaan en elkaar te ontmoeten. 


-------------------------------------------------

08-09-2021

Hierbij weer een kort bericht van ons.
Gelukkig kunnen we nog steeds schrijven dat we momenteel corona-vrij zijn.
Naar aanleiding van de uitbraak die we hadden in juli, heeft de GGD aangegeven een onderzoek op te willen starten over de mogelijke oorzaak en verspreiding van de uitbraak. Wij hebben aan dit onderzoek onze medewerking toegezegd en inmiddels zijn er verschillende gesprekken geweest met de GGD.
Dit onderzoek is gestart omdat de vaccinatiegraad juist heel hoog was op de afdeling met bewoners waar de uitbraak was.
 
Weeksluiting
In ons bericht van de vorige maand informeerden wij u over de weeksluiting, dat de weeksluitingen weer opgestart zouden worden voor de bewoners van de afdelingen somatiek.
Inmiddels is het al weer enige tijd ook voor de bewoners van de afdelingen psychogeriatrie mogelijk om de weeksluiting bij te wonen.
 
Blauwkaai
Voor zover u er nog geen gebruik van heeft gemaakt, weet dat de Blauwkaai weer open is voor een kopje koffie en om daar met uw naaste te zitten.
Ook de medewerkers kunnen er weer lunchen, dus de levendigheid komt in deze zin weer wat terug in de Blauwkaai.

 

---------------------------------------------

 

12-08-2021

Graag delen we met u, naast de wat minder fijne berichten van de afgelopen weken, ook het goede nieuws: de afdelingen zijn letterlijk en figuurlijk schoon. We zijn echt blij dat we momenteel geen positief geteste bewoners en collega’s meer hebben.

 

We kunnen de volgende zaken wat meer verruimen:

Weeksluiting

De weeksluiting zal in de Blauwkaai in afgeslankte vorm weer kunnen gaan starten. We willen beginnen met de bewoners van de afdelingen somatiek. De komende tijd gaan we verder kijken of en hoe we dit kunnen uitbreiden.

Activiteiten

De fysio mag weer opgestart worden in de zaal evenals activiteiten weliswaar in afgeslankte vorm, zoals de breiclub.

Route

De looproute die we speciaal moesten inrichten naar de huiskamers van Kleine Donck/Westeinde, is ook weer helemaal opgeheven. Eergisteren zijn de betreffende contactpersonen hierover geïnformeerd. 

 

 

03-08-2021

Wij willen u informeren over de huidige stand van zaken wat betreft Corona binnen Riederborgh.

Helaas is het aantal besmettingen onder de bewoners van Het Laantje (huiskamer grenzend aan Het Zwaantje) toegenomen. Hier kwamen in de afgelopen week 3 besmettingen bij (in totaal nu 5 positief geteste bewoners). Ook is er een aantal collega’s van deze afdeling positief getest. Hiervan zijn er een aantal weer werkzaam. De bewoners op het Laantje die negatief getest zijn zullen donderdag opnieuw getest worden.

Het virus bleek erg besmettelijk en breidde zich ondanks de hoge vaccinatiegraad toch uit. Ook op de 4e etage (somatische afdeling) is er nog een besmetting bij gekomen. Hier zijn nu in totaal 2 positief geteste bewoners en 1 medewerker. De situatie gaf daar geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Er zijn daar op het moment van schrijven niet meer bewoners die gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op Corona.
 
Wij zijn dagelijks met elkaar in gesprek om de situatie te bespreken en hopen dat het virus niet verder zal overslaan naar andere afdelingen en dat de bewoners op zullen knappen. Als er aanleiding is om een bewoner te testen, wordt dit direct gedaan en wordt dit gecommuniceerd met de 1e contactpersoon.
Op de website www.riederborgh.nl is een tabblad ‘laatste coronanieuws’. Op deze website houden wij het aantal besmettingen bij, zodat u thuis ook inzicht heeft wanneer er geen mailbericht uit gaat.  
 
Wij beseffen dat het voor u allen een onrustige tijd is die spanning en vragen op kan roepen. Wanneer deze er zijn, laat u dit vooral aan ons weten.

 

27-07-2021

Wij hebben u afgelopen zondag geinformeerd over de situatie in Riederborgh.
Met het bericht van vandaag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken. In een paar dagen tijd is er alweer veel gewijzigd, dus goed om u daarvan op de hoogte te brengen.
Naar aanleiding van de reacties die wij van een aantal van u kregen, zullen wij ook de afdelingen noemen waar het over gaat.
Het is wel altijd zo, dat als het uw naaste of de afdeling waar uw naaste woont betreft, u eerst altijd geinformeerd wordt.
 
De bewoners die getest moesten worden naar aanleiding van het aanwezig zijn op de weeksluiting zijn allen negatief getest.
Momenteel zijn de bewoners op ’t Zwaantje allemaal positief getest en zijn er 2 positief geteste bewoners op ’t Laantje en 1 bewoner op de 4e etage. Hier zijn specifieke maatregelen voor getroffen en hierover is dagelijks overleg. De planning is dat we de bewoners van ’t Laantje die niet positief zijn getest aanstaande vrijdag opnieuw testen.
Het vraagt om logistieke aanpassingen om de aangrenzende huiskamers Westeinde en Kleine Donck te kunnen bereiken. Volgt u hierin alstublieft de aangegeven aanwijzingen op met betrekking tot de looproute, de route start vanaf de receptie. 
 
U begrijpt dat we hadden gehoopt dat we corona ‘buiten de deur’ hadden kunnen houden. Helaas, het tegendeel is waar. Naast positief geteste bewoners, hebben we ook een aantal positief geteste collega’s. Met de zomerperiode in volle gang, zult u meevoelen dat dit veel impact heeft op ons personeel.
 
Bezoek is nog altijd welkom, tenzij u apart geinformeerd bent. Wellicht ten overvloede, maar draag uw mondkapje gedurende uw bezoek.
Ook de Blauwkaai is vanaf morgen weer geopend.
 
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

25-07-2021

We moeten u helaas informeren over het volgende.

 

We hebben u bericht dat we op een huiskamer een positief geteste bewoner hadden. Deze afdeling is in quarantaine gegaan en wordt geïsoleerd verpleegd, alle 7 bewoners zijn daar positief getest.

Nadat er een andere bewoner op de 4e etage gezondheidsklachten ontwikkelde, is deze bewoner ook positief getest. De reden waarom we u nu daarover berichten is om het feit dat deze bewoner op de weeksluiting aanwezig was.

In overleg met de arts worden alle bewoners die aanwezig waren tijdens de weeksluiting allemaal vandaag getest. Deze bewoners wonen vrijwel op alle afdelingen in het huis. We zijn bezig met de voorbereidingen en u wordt telefonisch geinformeerd als het uw naaste betreft.

 

Door bovenstaande hebben wij voor nu tijdelijke maatregelen moeten nemen totdat er meer bekend is. De betreffende bewoners worden niet alleen vandaag getest, maar volgens protocol ook woensdag.

Dat betekent dat wij álle geplande welzijnsactiviteiten op de afdelingen en in de Blauwkaai annuleren.

We willen u daarnaast dringend verzoeken terughoudend te zijn met bezoek. Komt u wel op bezoek, wilt u dan echt continu het mondkapje dragen – ook in de appartementen?

Totdat alle uitslagen van de 2e ronde testen bekend zullen zijn, willen we deze maatregelen aanhouden.

 

We hopen en bidden dat de verspreiding beperkt mag blijven.

--------------------------------------------

21-07-2021

Gisteren ontving u van ons een schrijven, die we na de informatie van vandaag helaas moeten bijstellen.
 
Corona is weer terug in ons huis! Nadat we gisteren 1 positief geteste bewoner hadden, zijn er na het testen van de andere bewoners op betreffende huiskamer, nog 4 bewoners positief getest.
De maatregelen die voor deze en de aangrenzende huiskamer gelden, zijn doorgesproken met de contactpersonen.
 
Vanwege deze snelle toename van besmettingen, hebben we moeten besluiten dat ál het bezoek weer een medisch mondkapje moet dragen en zich net als voorheen moet registreren. Het mondkapje is te verkrijgen bij binnenkomst.
De hoeveelheid bezoekers is niet bijgesteld, maar we willen u vragen in het belang van onze bewoners en de draagkracht van het personeel, om echt de geldende maatregelen in acht te nemen: houd afstand, was of desinfecteer regelmatig uw handen.
 
We hopen dat de besmettingen zich niet uit zullen breiden en informeren u weer zodra er nieuwe informatie is.

-----------------------------------------------

 

20-07-2021

Het aantal besmettingen in het land is de afgelopen periode helaas weer fors toegenomen. Het was daarom onvermijdelijk om de maatregelen aan te scherpen om Corona zo veel als mogelijk buiten Riederborgh te houden. Helaas is het zo dat er momenteel 1 positief geteste bewoner is. Op de betreffende huiskamer zijn daar specifieke maatregelen genomen.
Wellicht heeft u zelf ook al iets gemerkt van de aangescherpte maatregelen: sinds afgelopen vrijdag werkt het personeel weer continue met een mondkapje. Er wordt geen onderscheid gemaakt of iemand 1,5 meter afstand kan houden of niet.
 
Wij zijn als uitbraakteam bij elkaar gekomen en hebben daarnaast nog het volgende afgesproken:
Voor bezoekers is het dringende advies om in de publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Dit mag een eigen mondkapje zijn.
In de Blauwkaai (wanneer u aan een tafel zit of bij de zitjes) mag het mondkapje weer worden afgedaan. We hebben de Blauwkaai zo ingericht dat de 1,5 m gehandhaafd kan worden.
De overheid heeft geen beperkingen aangegeven in het aantal bezoekers, dat volgen wij. Wel zeggen we wat ook op de persconferentie gezegd werd: handel hierin verstandig.
 
Als er een bewoner getest moet worden, en er zijn geen uitgebreide maatregelen nodig, dan informeren wij alleen de contactpersoon van betreffende bewoner. We beoordelen per situatie wat het beste is in de informatievoorziening.
 
Bezoek op de huiskamers is op dit moment nog steeds niet mogelijk. Wat wij daarbij op willen merken, is dat het prima is wanneer u uw naaste ophaalt bij de plaats waar hij/zij zit wanneer dit niet vanzelf gaat. Probeer hierbij zo veel mogelijk afstand te houden tot de andere bewoners/medewerkers en houd het moment kort

-------------------------------------

 

25-06-2021

Risiconiveau
De regio Rotterdam-Rijnmond, waartoe Ridderkerk ook behoort, heeft nog het risico niveau ‘ernstig’. Wij hopen dat het aantal besmettingen in de regio snel zal dalen. Toch mogen ook wij verder versoepelen.
 
Mondkapjes medewerkers
Vanaf morgen (26 juni) zullen medewerkers niet overal meer mondkapjes dragen. Wij maken hierin onderscheid tussen de momenten waarop het mogelijk is om 1,5 meter afstand van de bewoners te kunnen houden en momenten waarop dit niet kan.
De richtlijn schrijft voor dat ook medewerkers die vluchtig binnen de 1,5 meter van de bewoners komen (koffie/thee delen, medicatie delen, soep brengen) geen mondkapje meer hoeven te dragen. 
Op de gangen vervalt de verplichting om mondkapjes te dragen.
Uitgangspunt blijft hierbij altijd dat medewerkers met klachten (hoe mild ook) zich melden en zich direct laten testen.Tot de testuitslag bekend is, blijven zij thuis.
Medewerkers die zich zelf prettiger voelen bij het dragen van een mondkapje, mogen dit uiteraard doen.
 
Mondkapjes bezoekers
Voor bezoekers vervalt de verplichting tot het dragen van een mondkapje binnen Riederborgh. Belangrijk hierbij is wel dat bezoekers thuisblijven bij klachten (hoe mild ook) en zich laten testen. Voor bezoekers die nog niet volledig gevaccineerd zijn, is nog wel het advies om 1,5 meter afstand van de bewoners te houden.
Ook voor bezoekers geldt -> wanneer u zichzelf prettiger voelt bij het dragen van een mondkapje, dan is dit uiteraard toegestaan. Bij de ingang blijven de mondkapjes verkrijgbaar.
 
Aantal bezoekers
Het maximum aantal bezoekers dat iemand op een dag mag ontvangen is vrijgegeven. Dit betekent dat er waar wenselijk weer meer bezoekers welkom zijn. Het is belangrijk hierbij wel rekening te houden met de afstand die kan worden gehouden in de appartementen. Wij hopen op mooi weer zodat de bewoners lekker naar buiten kunnen of in de Blauwkaai plaats kunnen nemen.
 
Contactberoepen
Voor contactberoepen geldt dat zij zich binnen het verpleeghuis houden aan de maatregelen die hier gelden. Kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten e.d. blijven nog altijd een mondkapje dragen omdat zij geen afstand van de bewoners kunnen houden.
 
Blauwkaai
De openingstijden van de Blauwkaai worden verruimd. De Blauwkaai is van maandag tot en met zaterdag van 9:30 uur – 16:00 uur open voor bezoek, waarbij nog altijd blijft gelden dat de huidige opstelling van tafels en stoelen blijft zoals deze is. En helaas geldt ook: vol = vol. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Op zondag kan ook worden plaatsgenomen in de Blauwkaai. Er is op die dag echter geen personeel aanwezig.
Wij zijn blij om te zien dat veel mensen gebruik maken van de Blauwkaai, wat zorgt voor meer gezelligheid beneden.
De weeksluitingen zijn inmiddels weer opgestart en deze vinden – net als voorheen – plaats in de Blauwkaai. De weeksluitingen vinden plaats op vrijdagen vanaf 15:00 uur.
 
Verjaardagen
Voor het vieren van verjaardagen wordt een aparte plaats in de Blauwkaai ingericht. Wanneer u hier de verjaardag van uw naaste wilt vieren, wilt u dit dan met de keuken afstemmen? Dit kan via blauwkaai@riederborgh.nl.
Wanneer u met een groep van meer dan 8 personen wilt samenkomen, is er op dit moment mogelijkheid om dit na 16:00 uur te doen. Stemt u dit ook graag af met de keuken via het genoemde mailadres.
 
Liftgebruik en looproute
Het onderscheid tussen de liften (welke omhoog en omlaag gaat) vervalt. Wel blijft het maximum van 2 personen per lift tegelijkertijd van belang.
Ook de aangegeven looproutes vervallen.
 
Tussendeuren PG afdelingen
Tijdens de laatste familiebijeenkomst is er gesproken over de tussendeur op de 2e en 3e etage voor psychogeriatrie (PG) afdelingen. Er is geen noodzaak meer om deze deur gesloten te hebben. Deze deuren zullen weer worden geopend.
 
Wij hopen met deze wijzigingen weer een mooie stap te maken. Uiteraard blijft gelden dat wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, er mogelijk weer aanscherping van de maatregelen plaatsvindt.
 
Het is weer behoorlijk wat informatie. Mocht u verder vragen hebben, laat u ons dit vooral weten via uitbraakteam@riederborgh.nl

-----------------------------------------------------

03-06-2021

In de laatste persconferentie van demissionair premier Rutte en zorgminister De Jonge zijn weer versoepelingen aangekondigd, welke per 5 juni van kracht zullen worden. Gelijklopend daarmee worden de afspraken binnen Riederborgh ook aangepast.
 
Aantal bezoekers
Per bewoner gaat het maximum aantal bezoekers van 2 naar 4 per dag. Let u hierbij zelf op de samenstelling van de huishoudens en de afstand die onderling kan worden gehouden.
Als u coronagerelateerde klachten heeft, dan vragen wij u uiteraard niet op bezoek te komen.
 
Registreren bezoek
U was nu gewend om zich te registreren en gelijk een mondkapje op te zetten. Het registeren is niet meer van toepassing, het vooraf desinfecteren van uw handen in de sluis bij binnenkomst blijft noodzakelijk en het mondkapje blijven wij ook aan u verstrekken.
 
Uitstapjes
Wij kregen nog enkele vragen rondom het meenemen van uw naaste naar een plek buiten Riederborgh. Waar rond Kerst vorig jaar gold dat iemand bij terugkomst in quarantaine ging, is dat al geruime tijd niet meer. Het is belangrijk dat men zich houdt aan de geldende maatregelen. Daar binnen bent u vrij om uw naaste mee te nemen, er gelden geen aanvullende maatregelen bij thuiskomst.
 
Huiskamers
Bezoek in de huiskamers is nog niet mogelijk. Graag willen wij een alternatief bieden, zodat u niet alleen op het appartement hoeft te verblijven:

·       Zitjes gangen

Waar tot nu toe de regel was dat bezoek op de eigen kamer plaatsvond of buiten, mogen nu ook de zitjes op de gangen weer worden gebruikt.

·       Blauwkaai

Vanaf volgende week maandag (NB: dit is dus vanaf 7 juni en niet vanaf 5 juni) zal ons restaurant de Blauwkaai weer wat verder open gaan voor bezoek. Het is dan ook weer mogelijk om met uw naaste plaats te nemen in de Blauwkaai en hier gezamenlijk koffie te drinken. U mag het mondkapje af doen wanneer u aan de tafel zit. Dit dient nog wel gedragen te worden wanneer u gaat lopen (conform horecaregels). De Blauwkaai heeft een maximale capaciteit op basis van de 1,5 meter afstand, dus het kan helaas ook voorkomen dat de Blauwkaai vol is.
Wij willen u vragen hier rekening mee te houden en op momenten dat het druk is, niet te lang te blijven zitten, zodat ook andere bewoners met hun bezoek de mogelijkheid hebben om in de Blauwkaai te zijn.
Bij het betreden en verlaten van de Blauwkaai, wordt van u gevraagd om uw handen te desinfecteren.
De Blauwkaai zal geleidelijk nog meer open gaan met ruimere openingstijden en meer zitplaatsen. De openingstijden van maandag tot en met zaterdag zijn nu van 10.00 uur tot 13.30 uur en van 14.30 uur tot 15.30 uur. Op sommige tijden is er een activiteit voor de bewoners. Het kan hierdoor voorkomen dat er op momenten minder plaats is voor bezoekers.

·       (Dak)terrassen

Riederborgh beschikt ook over 2 dakterrassen en een terras aan het water. Hier kunt u ook met de hierbovengenoemde regels gebruik van maken.
 
Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes blijft verplicht in de algemene ruimten. Op de kamer van uw naaste mag u het mondkapje afzetten, wanneer u zelf volledig gevaccineerd bent. Ook is het dan niet meer nodig op de kamer afstand te houden, conform wat wij eerder gecommuniceerd hebben.
 
Airco
Doordat we het schrijven over corona gingen versturen, willen we dit bericht ook gelijk aan u doorgeven over de airco.
Helaas heeft de airco installatie het dinsdag 1 juni begeven. We zijn direct met onze leveranciers in gesprek gegaan om een noodinstallatie te plaatsen om de komst van een nieuw aircosysteem te overbruggen. De zorg let extra op de inname van vocht bij de bewoners.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12-5-2021

De versoepelingen die aangekondigd zijn met ingang van de genoemde datum van 19 mei, hebben wij in Riederborgh reeds kleinschalig opgestart en zouden we vanaf genoemd moment, als de omstandigheden het toelaten, het uit kunnen breiden. Denk hierbij aan de beweging voor ouderen.
Verder kwamen er voor de verpleeghuiszorg geen bijzonderheden naar voren.  
 
Bewoners en personeel
De laatste tijd is er gelukkig meer rust in het verpleeghuis gekomen. Er zijn al geruime tijd geen besmettingen geweest onder de bewoners.
Daarentegen zijn enkele personeelsleden in de achterliggende weken wel positief getest. Deze personeelsleden waren vaak al in quarantaine. Het is een dagelijkse puzzel om de planning rond te krijgen, tot nu toe lukt dat nog steeds, mede door de inzet van uitzendkrachten.
 
Berichtgeving bij testen bewoner
Ondanks de rust die er momenteel mag zijn, worden er nog wel bewoners getest wanneer zij Corona-gerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelen.
Tot op heden ontving u als contactpersoon van de afdeling of huiskamer waarvan uw naaste werd getest altijd een bericht dat dit gebeurde en ook een bericht wanneer de uitslag bekend is.
Vanwege de hoge vaccinatiegraad onder de bewoners en het feit dat bezoek in de huiskamer nog altijd niet plaatsvindt, zullen wij stoppen met deze berichtgeving. Uiteraard wordt u als contactpersoon wel geïnformeerd wanneer een bewoner positief is getest en ook wanneer er maatregelen nodig zijn rondom (de afdeling van) uw naaste.
 
Uitnodiging vaccinatie
De bewoners die een wens hadden voor vaccinatie, zijn inmiddels gevaccineerd. Op het toestemmingsformulier kon worden aangegeven of de gegevens mochten worden doorgegeven aan het RIVM, tenzij u aangegeven heeft geen toestemming te geven om de gegevens aan het RIVM door te sturen.
Doordat wij nog akkoord moesten geven aan de eigenaar van het digitale dossier, waren deze gegevens nog niet doorgegeven. Het kan daarom zijn dat u thuis nog een uitnodiging ontvangt voor vaccinatie van uw naaste, terwijl uw naaste de vaccinatie al heeft gehad. U hoeft met deze oproep geen nieuwe afspraak te maken.
Deze week worden de gegevens doorgezonden, wij hopen dat u daarna geen brieven meer ontvangt.
 
Wij wensen u een goede Hemelvaartsdag toe.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-4-2021

Graag informeren wij u over de versoepelingen die wij binnen Riederborgh door kunnen voeren nu de vaccinatiegraad onder bewoners zo hoog is.

 

Activiteiten

De activiteiten waren al voorzichtig opgestart. Wij willen dit uit gaan breiden naar wat grotere groepen in de Blauwkaai. Tegelijkertijd hebben wij mogen ervaren dat er bewoners zijn die baat hebben bij activiteiten in kleinere groepen of individuele activiteiten. Ook is het voor sommige bewoners prettiger om op de huiskamer te verblijven. Wij zullen goed kijken wat bij wie past en zullen hierin zo persoonsgericht mogelijk werken.

 

Voorheen was De Kossel (op de 4e etage) de huiskamer voor bewoners die op de afdeling somatiek wonen om samen koffie te drinken, te kletsen, een activiteit te doen en te lunchen. De Kossel heeft op dit moment een andere bestemming, waardoor wij zijn gaan zoeken naar een andere plek om samen te komen. Wij hebben deze mogelijkheid gevonden achterin in de Blauwkaai. Dit wordt verder voorbereid en vanaf volgende week zult u weer  vaker bewoners in de Blauwkaai zien.

Helaas is de Blauwkaai voor bezoekers nog gesloten.  

 

Bezoektijden

Wij willen ook de bezoektijden gaan verruimen. In de ochtend bent u nu welkom vanaf 09:00uur en in de avond is er geen eindtijd meer. Uiteraard geldt op dit moment de avondklok nog, maar wanneer deze niet meer geldt, staat het u vrij nog later op de avond langs te komen.  

 

De middagrust wordt als heel waardevol ervaren door onze bewoners. Wij vragen u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het plannen van uw bezoek.

 

Mondkapje en 1,5 meter afstand

Conform het advies van het OMT mogen bezoekers die volledig gevaccineerd zijn op de kamer van de bewoner het mondkapje af doen en hoeft er geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden. Het bezoek blijft voorlopig nog wel op de eigen kamer van de bewoner. In de gangen, liften en andere algemene ruimte dient nog wel een mondkapje te worden gedragen.

En belangrijk blijft -> blijf thuis bij klachten die kunnen duiden op Corona, ook al zijn deze mild en pas goede handhygiëne toe.

 

Bewoner mee naar huis

Bewoners mogen (net als nu) mee naar huis worden genomen. Wij gaan er vanuit dat iedereen thuis ook let op de maatregelen en het meldt wanneer zich risicovolle situaties hebben voorgedaan.

Er geldt in principe geen quarantaineperiode wanneer iemand buiten het verpleeghuis ergens op bezoek is geweest.

 

Wij hopen met bovenstaande maatregelen weer een mooie stap te zetten richting meer vrijheid.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-4-2021

Het Outbreak Management Team heeft aan het Kabinet een positief advies gegeven rondom versoepelingen in het verpleeghuis en wij doen hier graag aan mee.
 
Vorige week heeft bij ons weer een vaccinatieronde plaatsgevonden, het was inmiddels de derde. De bewoners die in de allereerste ronde begin februari niet mochten worden gevaccineerd, zijn nu ook voor de tweede keer gevaccineerd. Daarnaast zijn er in de achterliggende maanden enkele nieuwe bewoners bij Riederborgh komen wonen, welke ook konden worden meegenomen met de vaccinatie wanneer hier een wens voor was.
De vaccinatiegraad onder de bewoners van Riederborgh is hoog, wat maakt dat wij verdere versoepelingen door kunnen voeren.
 
Op dit moment bekijken wij welke activiteiten weer kunnen worden opgestart en treffen we hiervoor de voorbereidingen. Volgende week zullen wij u verder informeren over de concrete invulling hiervan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-03-2021

Laten we starten met het nieuws dat wij Coronavrij zijn. Wij zijn daar dankbaar voor en hopen dat dit zo zal mogen blijven.
 
Bezoekregeling
Vorige week was het in de persconferentie al te horen: Er is weer meer bezoek mogelijk in het verpleeghuis!
Hier waren wel wat spelregels aan verbonden. Zo moest onder andere het overgrote deel van de bewoners voor de tweede maal gevaccineerd zijn. Inmiddels zijn wij in Riederborgh zo ver, we zijn 2 weken verder na de 2e vaccinatieronde, wat maakt dat we met ingang van vandaag naar 2 bezoekers per bewoner per dag gaan. Dit mogen 2 bezoekers tegelijk zijn (let wel op het houden van afstand) of 2 afzonderlijke bezoekers op een dag.
 
Activiteiten
Nu het overgrote deel van de bewoners gevaccineerd is, komen er ook meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren met groepjes bewoners bij elkaar. Zo zullen we het gezamenlijk koffie drinken met bewoners in ons restaurant de Blauwkaai weer opstarten en ook voor andere activiteiten kijken wij wat mogelijk is. Belangrijk hierbij om te vermelden is dat de Blauwkaai nog wel gesloten blijft voor bezoekers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-02-2021

Helaas is er op huiskamer de Haven een bewoner positief getest op Covid-19.

N.a.v. het bron- en contactonderzoek werden alle bewoners van de Haven vanmorgen preventief getest, we zijn in afwachting van de uitslagen.

De afdeling is hierdoor t.n.o. in quarantaine geplaatst, 

De contactpersonen van Haven en Vlasserij zijn inmiddels allen op de hoogte gebracht.

 

10-02-2021

Afgelopen maandag zijn de bewoners van 't Zwaantje nogmaals getest op Corona. Gelukkig was deze voor iedereen negatief.

De bewoner die eerder een positieve testuitslag kreeg, maakt het goed en is genezen verklaard. Daarmee is deze bewoner ook weer uit isolatie. Daar zijn wij voor iedereen ontzettend blij mee en dankbaar voor.  De afdeling is gisteren en vandaag schoongemaakt en daarmee zijn alle quarantainemaatregelen vanaf heden opgeheven en zijn we als huis weer Coronavrij.

 

27-01-2021

Corona
Helaas is begin deze week bekend geworden dat er een bewoner van ’t Zwaantje positief is getest op corona. Deze bewoner maakt het naar omstandigheden goed.

 

Vaccinatie bewoners
Wij konden afgelopen maandag de vaccins van Pfizer BioNtech bestellen voor onze bewoners. De vaccins voor de 1e vaccinatie zullen D.V. volgende week maandag 1 februari worden geleverd. Vanaf dinsdag starten wij met het geven van de eerste vaccinaties. Het ligt in de bedoeling om op dinsdag en woensdag zo veel mogelijk bewoners het vaccin toe te dienen.
De levering van de tweede vaccinatie zal zijn op D.V. maandag 1 maart; dit houdt in dat in die week de tweede vaccinatie plaats zal vinden. 

 

Bezoek
Het bezoekersaantal per bewoner per dag is – zoals wij vorige week al schreven naar aanleiding van de persconferentie – terug gegaan naar 1 bezoeker per dag.
Gezien de ervaringen van afgelopen week, vragen wij u hier echt rekening mee te houden.
Kinderen tot 13 worden hierin niet meegerekend en zijn daarmee van harte welkom. We hebben echter geluiden ontvangen dat kinderen op de gangen verblijven/spelen tijdens uw bezoek. Wilt u er echt rekening mee houden dat bezoeken nog steeds plaats moeten vinden op de appartementen van de bewoners? Dit voor de rust voor onze andere bewoners en om het verkeer zo veel mogelijk in huis te beperken.

Als het voor u niet mogelijk is om zelfstandig een bezoek af te leggen en u iemand nodig heeft die u begeleidt, wilt u dit dan melden bij het uitbraakteam?  

 

21-01-2021

Middels dit bericht willen we u weer kort informeren naar aanleiding van de gisteren gehouden persconferentie.
Daar zit een aantal maatregelen in die gevolgen hebben voor onze bewoners en medewerkers.

 

We starten echter met een minder fijne boodschap. 
Op de 4e etage is een bewoner positief getest. Naar aanleiding hiervan is er bron- en contactonderzoek uitgevoerd en worden er verschillende medewerkers getest. De bewoner wordt geïsoleerd verpleegd.
De bewoners op deze etage worden vanzelfsprekend in de gaten gehouden of zij gezondheidsklachten ontwikkelen.

 

Avondklok
Het besluit wordt vandaag genomen, maar we kunnen er vanuit gaan dat de avondklok aanstaande zaterdag of zondag in zal gaan. Dat betekent dat u, afhankelijk waar u woont, uw bezoek ruim voor het ingaan van de avondklok ’s avonds af moet ronden. Na die tijd kunnen wij helaas geen bezoek meer toelaten.

 

Bezoek
Wat per heden ingaat, is de bezoekregeling. Het is jammer genoeg niet meer mogelijk om met twee bezoekers tegelijk te komen. Slechts 1 bezoeker per dag is toegestaan (exclusief kinderen onder de 13 jaar). 

 

Reminder toestemmingsformulier
We attenderen u nog op het retourneren van het Toestemmingsformulier voor vaccinatie. We hebben al veel formulieren mogen ontvangen, waarvoor dank.

Een kort bericht, maar met minder fijne inhoud. Daar zijn we ons goed van bewust. We hopen dat deze ingezette maatregelen helpen, zodat we daarna weer wat meer ademruimte hebben! 

 

------------------------------

13-01-2021

Gisteravond hebben wij weer mogen luisteren naar een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over de extra maatregelen die worden genomen met betrekking tot het Coronavirus. Hier kwamen voor het werken in de verpleeghuizen en voor het bezoek vooralsnog geen bijzonderheden naar voren.
Met dit informatiebericht willen we u kort informeren over de huidige stand van zaken binnen Riederborgh met betrekking tot Corona.

 

Huiskamers Waaltje/Klooster

Wij schreven eerder over de uitbraak van Corona op de huiskamers Het Waaltje en Het Klooster. De bewoners van Het Klooster zijn meerdere keren preventief getest en allen negatief. Bij Het Waaltje zijn bijna alle bewoners door het virus geraakt. Enkele bewoners zijn inmiddels genezen verklaard en enkele bewoners zijn nog herstellende. De situatie lijkt onder controle en als de situatie blijft zoals die nu is, hopen we begin volgende week de huiskamers grondig schoon te maken, waarna we ook voor deze huiskamers de extra maatregelen op mogen heffen.

 

Vaccineren bewoners

Vorige week informeerden wij u kort over het vaccineren van de bewoners binnen Riederborgh. Minister De Jonge heeft gisteren aangegeven dat er vanaf maandag 18 januari zal worden gestart met het vaccineren van de bewoners in de verpleeghuizen. Wij hebben echter nog geen informatie ontvangen wanneer de vaccins (en welk type) voor ons beschikbaar zullen zijn. De keuze is aan de bewoners die hier zelf nog een keuze in kunnen maken. Voor veel bewoners geldt dat u deze keuze van wel dan niet te vaccineren maakt. De gemaakte keuze wordt vastgelegd op een toestemmingsformulier, welke wij u zullen toezenden. Wij zijn wettelijk verplicht om op dit formulier te vermelden met welk type vaccin wij binnen Riederborgh gaan vaccineren

Omdat deze informatie ons nog niet bekend gemaakt is, kunnen wij de formulieren nog niet aan u toezenden. Zodra wij dit weten, zullen wij contact met u opnemen.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

05-01-2021

 

Huiskamers Waaltje/Klooster

Vorige week hebben wij u een bericht gestuurd dat er op de huiskamers Waaltje/Klooster een aantal bewoners met klachten positief zijn getest. Helaas zijn inmiddels meer bewoners van huiskamer ‘t Waaltje positief getest, waardoor wij overgegaan zijn tot cohort verplegen. Dit houdt onder andere in dat er geen medewerkers mogen komen die hier niet noodzakelijk moeten zijn, dat er slechts enkele bezoekers mogen komen en dat de afdeling alleen wordt betreden in volledig beschermde kleding. Het is een heftige situatie, waarvan wij hopen dat de bewoners weer op mogen knappen. Inmiddels zijn ook 2 medewerkers van deze afdeling positief getest. Zij zijn thuis om te herstellen van het virus.

 

Somatiek 1e etage

Vlak voor de Kerst hebben wij u geïnformeerd over een bewoner van de somatische afdeling op de 1e etage. Deze bewoner bleek positief te zijn na de afname van de test. Deze bewoner heeft gelukkig slechts lichte klachten gehad en is hiervan weer opgeknapt. Het appartement is afgelopen maandag gereinigd volgens protocol en vanaf dinsdag is deze bewoner weer uit isolatie. Wij zijn blij te mogen melden dat de somatische afdeling daarmee weer Coronavrij is. 

 

------------------------------------------------------------------------------

30-12-2020

Wij hoopten dat wij u gisteren ons laatste bericht van het jaar hadden verstuurd. Helaas moeten wij u vandaag opnieuw informeren.

 

Bij 2 bewoners op de 3e etage, (psychogeriatrie) is gisterenavond helaas bekend geworden dat zij positief getest zijn op corona.

Vanmorgen zijn alle bewoners van deze huiskamers getest. Ook het personeel dat de afgelopen dagen op deze afdeling is geweest, wordt vandaag getest. Er is op deze afdelingen voorlopig geen bezoek mogelijk, de contactpersonen van deze huiskamers zijn apart geïnformeerd.  

 

Afhankelijk van de uitslagen, overleggen wij welke andere maatregelen er nodig zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

29-12-2020

Sommige contactpersonen hebben aangegeven om op Oudjaarsdag om 00.00 uur te willen komen bij hun naaste. Dit vinden wij prima, met vanzelfsprekend het in acht nemen van de geldende maatregelen.

 

Het bezoek met Oud & Nieuw is hetzelfde als landelijk de richtlijnen zijn. Per dag mogen er maximaal 2 personen op bezoek komen. Er mogen 2 personen tegelijk komen of 2 keer per dag 1 bezoeker.

We wensen u van harte goede dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar 2021.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

24-12-2020

Van de week hebben wij u geïnformeerd over de positief geteste bewoner op de 1e etage en het contactonderzoek dat wij daarna hebben uitgevoerd.

De bewoners waarmee de besmette bewoner in de dagen voorafgaand aan de test contact heeft gehad en de medewerkers van de afdeling die gewerkt hebben, zijn allen preventief getest. De uitslagen zijn zojuist binnen gekomen en deze zijn gelukkig allemaal negatief, geen Corona. Daar zijn wij vanzelfsprekend voor iedereen heel blij mee en dankbaar voor.

 

Totdat de positief geteste bewoner uit isolatie is, blijven wij waakzaam op gezondheidsklachten van onze bewoners en medewerkers. De ingezette maatregel van het eenrichtingsverkeer op de 1e etage blijft daarmee voorlopig nog van kracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

22-12-2020 bericht 2

Corona in huis

Helaas is vanmiddag bekend geworden dat er een bewoner op de 1e etage (somatiek) positief getest is.

Alle maatregelen die getroffen moesten worden, zijn getroffen.

We hebben van de 1e etage eenrichtingsverkeer gemaakt. 

 

Bezoek is van harte welkom op deze etage. Er is nog een aantal bewoners in quarantaine, die kunnen helaas nog geen visite ontvangen totdat de uitslag bekend is. De contactpersonen van deze bewoners zijn hierover geinformeerd. 

 

22-12-2020 bericht 1

Even een korte aanvulling naar aanleiding van ons uitvoeriger bericht van vorige week.

Het gaat over de aankomende Kerstdagen.

 

Een aantal verzoeken zijn tot ons gekomen om uw naaste met de Kerstdagen bij u thuis te hebben.

In de brief van vorige week gaven we al aan dat we deze verzoeken niet weigeren, maar het wel ontraden, vanwege de grote hoeveel positief geteste mensen in Ridderkerk en omgeving.

Inmiddels heeft echter de GGD geadviseerd dat als bewoners bij u thuis zijn met de Kerstdagen, zij dan daarna 10 dagen in quarantaine moeten. Als uitbraakteam nemen we dit advies over.

Dit houdt in dat uw naaste zo veel mogelijk in het eigen appartement verblijft, twee keer per dag wordt getemperatuurd en het zuurstofgehalte in het bloed gemeten wordt en hij/zij verzorgd wordt met handschoenen aan; het mondkapje werd al gedragen, daar wijzigt niets in.

 

Als u overweegt/besluit om uw naaste de Kerstdagen bij u thuis te laten zijn, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan het uitbraakteam doorgeven?

Alvast hartelijk dank.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze aanvulling, schroom dan niet om deze te stellen aan het uitbraakteam (uitbraakteam@riederborgh.nl).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15-12-2020

Medisch / niet medisch

Ook in Riederborgh maken we een scheiding tussen wat medisch wel en niet noodzakelijk is. Wat medisch wel noodzakelijk is, blijft in Riederborgh komen.

 

Medisch wel noodzakelijk

Medisch niet noodzakelijk

Pedicure

Kapper

Mondzorg

Schoonheidsspecialisten

Fysiotherapie

 

 

Blauwkaai

Restaurant de Blauwkaai houdt haar buffet open voor Take Away. De afhaaltijden blijven ook hetzelfde, van 12.00 uur tot 13.30 uur.

 

Kerst / Oud en Nieuw

De Kerstdagen komen dichterbij evenals Oud- en Nieuwjaarsdag. Wat hadden we met elkaar ons deze dagen anders voorgesteld!

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de aangepaste bezoektijden rondom de kerstdiners die deze week plaatsvinden. Wij hopen dat de bewoners die onderling met elkaar het kerstdiner nuttigen er van zullen genieten.

 

Het verzoek is tot ons gekomen om uw naaste mee naar huis te mogen nemen tijdens een van deze feestdagen. Die toestemming is er, maar gezien de stijging van de aantallen in Ridderkerk en omgeving en de boodschap die we tijdens de persconferentie kregen, ontraden we het u om deze keuze nu te maken.

Als u deze keuze wel maakt, willen we u dringend verzoeken om de geldende maatregelen in acht te nemen, zoals handhygiëne en het houden van de afstand van anderhalve meter.

 

Bezoek tijdens de Kerstdagen

Wat betreft de bezoekersaantallen tijdens de Kerstdagen willen we net als premier Rutte gisteren ook aangaf, 3 bezoekers per dag welkom heten. Er kunnen er echter met de geldende richtlijnen niet 3 tegelijk in het appartement, dus graag deze 3 personen verdelen over de dag, met een maximum van 2 tegelijk en dus 3 in totaal. Dit geldt voor 24, 25 en 26 december.

 

Vaccin

Er is al veel gesproken en ook in het nieuws is er veel te horen over het vaccin tegen corona. Ook u heeft hier ongetwijfeld al over gehoord en wellicht ook over nagedacht: wat betekent dit voor mijn naaste in het verpleeghuis en wat betekent dit voor mij persoonlijk.

De informatie die we tot nu toe beschikbaar hebben, delen we in dit schrijven met u.

Op dit moment zijn er 2 vaccins waar wij in Nederland op korte termijn gebruik van kunnen maken. De overheid heeft bepaald dat kwetsbare ouderen in het verpleeghuis en verstandelijk beperkten in instellingen als een van de eersten in aanmerking komen voor het vaccin, evenals hun zorgmedewerkers. Dat betekent dat ook Riederborgh D.V. begin volgend jaar over vaccins zal beschikken. Er is echter nog veel onduidelijk, zoals het aantal vaccins dat beschikbaar komt, mogelijke bijwerkingen, onder welke condities het vaccin moet worden toegediend et cetera.

De verwachting is dat er in de laatste dagen van december of begin januari meer informatie beschikbaar komt, net als de richtlijnen van het RIVM rondom vaccinatie.

Wel zijn wij al voorbereidingen aan het treffen om het proces straks goed te kunnen stroomlijnen. Belangrijk om te noemen dat er voor deze vaccinatie geen vaccinatieplicht is. Het staat eenieder vrij om hier een eigen keuze in te maken. Dit geldt voor zowel (naasten van) bewoners als voor medewerkers en de vrijwilligers.

De komende tijd zullen wij inventariseren hoe iedereen tegenover deze vaccinatie staat en welke behoefte er is aan informatie. Wilt u hier voor en waar mogelijk ook met uw naaste over nadenken en praten hoe u tegenover het vaccin staat. Laat ook uw vragen en dilemma’s vooral aan ons weten, dan kunnen wij hier in onze volgende informatievoorziening aandacht aan besteden.

 

Mondkapje

Het lijkt bijna overbodig, maar de praktijk blijkt wat weerbarstiger. We verzoeken u vriendelijk om uw mondkapje op te houden en geen eten en drinken te nuttigen tijdens uw bezoek. Zou u hier met ons erg in willen houden voor de veiligheid van onze bewoners, onze medewerkers en uzelf?

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-12-2020

 

Huidige situatie in huis

In de achterliggende weken hebben we op twee huiskamers intensief te maken gehad met corona.

Helaas zijn er ook vier bewoners overleden aan de gevolgen van corona. De andere bewoners zijn herstellende.

Deze periode is een zware tijd geweest voor alle betrokkenen!

Op het moment van schrijven, wordt de afdeling (volgens protocol) grondig schoongemaakt. Morgen hopen we deze ‘schoonmaak’ af te ronden en daarmee mogen we ons coronavrij noemen.

De meest actuele stand van zaken vindt u op onze website: www.riederborgh.nl.

 

Beschermde afdeling

In de afgelopen maanden is het een enkele maal voorgekomen dat er een bewoner met dementie mee is gelopen met bezoek van een andere bewoner.

Zodoende kon de betreffende bewoner de afdeling verlaten. Zou u er op willen letten dat als uw bezoek is afgerond op de beschermde afdeling, er geen bewoners met u meelopen? We raken onze bewoners niet graag kwijt ;).

 

Kerststerren

We noemden het al, we zijn de maand december ingegaan. Een maand waarin er veel attenties uitgereikt worden.

Vaak worden er ook Kerststerren bezorgd of meegenomen. Wat niet altijd bekend is, is dat deze plan giftig is. Zeker op de beschermde afdeling is het niet toegestaan om Kerststerren neer te zetten.

 

Kerstdiners

Het is nog vroeg, maar Riederborgh biedt halverwege december traditiegetrouw het kerstdiner aan onze bewoners aan. De voorgaande jaren kon het kerstdiner samen genuttigd worden. Dit jaar is het kerstdiner er alleen voor onze bewoners en niet met een introducé erbij. In overleg met afdeling Welzijn zoeken we naar een mogelijkheid om dit moment van gezelligheid ‘aan te kleden’ voor onze bewoners, met inachtneming van wat kan en mag.

 

Dragen van het mondkapje

Regelmatig zien en horen we dat het mondkapje tijdens het bezoek af gaat. We willen u er met klem op wijzen dit niet te doen.

Het aantal besmettingen in deze regio is nog te groot om hierin te versoepelen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-11-2020

Corona in huis

Vorige week hebben we u geïnformeerd dat we helaas ‘corona in huis’ hebben. Op dat moment waren het 5 bewoners op dezelfde huiskamers (Westeinde/Kleine Donck). Dit aantal is helaas opgelopen tot een groter aantal positief geteste bewoners, allen op Westeinde/Kleine Donck.

Daarbij is er een aantal medewerkers positief getest, die ook werkzaam zijn op deze afdeling.

Deze situatie is voor alle betrokkenen heftig!

Als uitbraakteam overleggen we dagelijks met elkaar welke stappen er te zetten zijn om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

 

Bezoek

Ondanks het gegeven dat er corona in huis is, is Riederborgh nog steeds open voor bezoek, u bent van harte welkom. Voor de huiskamers Westeinde/Kleine Donck geldt dat ook, zij het in wat beperktere omvang, de contactpersonen zijn hiervan op de hoogte.

In de persconferentie is aangegeven dat iedereen 3 bezoekers per dag thuis mag ontvangen. Gezien de hierboven genoemde situatie, houden wij voorlopig vast aan de huidige situatie (max. 2 bezoekers per dag). Zodra de situatie het toelaat, zullen we deze bezoekregeling bijstellen.

 

Blauwkaai

Helaas moeten we door de huidige omstandigheden nog steeds de Blauwkaai gesloten houden als ontmoetingsruimte.

Zodra dit anders kan, zullen we u daar direct over informeren. Van verschillenden van u hebben we als reactie gekregen dat dit een groot gemis is. Dat begrijpen we volkomen.

We houden het welzijn van de bewoners in het oog door de activiteiten op de afdeling of individueel aan te bieden.

 

Personele inzet

Doordat er op de huiskamers Westeinde/Kleine Donck een flink aantal eigen teamleden uitgevallen is door corona, zetten we vanuit de andere afdelingen personeel in of maken we frequenter gebruik van uitzendkrachten om de nodige zorg te kunnen blijven bieden. Uw naaste zal daardoor niet altijd de bekende gezichten zien die uw naaste gewend is te zien. Wij hopen op uw begrip.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

10-11-2020

Corona in huis

Helaas is er in afgelopen week bij vijf bewoners in het verpleeghuis vastgesteld dat deze besmet zijn met het coronavirus. Deze bewoners verblijven op een beschermde afdeling, te weten de huiskamers Westeinde/Kleine Donck).

De positief geteste bewoners maken het naar omstandigheden goed. Deze afdeling was al in quarantaine en alle maatregelen zijn ingezet om hopelijk verdere verspreiding te voorkomen.

Daarnaast is er een nog striktere scheiding aangebracht op de afdeling en in de personele bezetting. Hier zijn de medewerkers apart over geïnformeerd.

 

Frequentie bezoek

Voor deze huiskamers (Westeinde/Kleine Donck) geldt dat we tot en met D.V. vrijdag 13 november geen bezoekers kunnen ontvangen.

Dit doen we om de afdeling organisatorisch goed in te richten en om in de aankomende dagen te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt op de huiskamers. Hiermee hopen we verspreiding zo veel als in ons (menselijk) vermogen ligt tegen te gaan. Dit is ook met desbetreffende contactpersonen gedeeld.

We hopen vrijdag 13 november de actuele stand van zaken in het uitbraakteam te bespreken en u daarna te informeren.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere berichten

 

(4-11-2020)

Corona-vrij

De bewoner van huiskamer Oude Patrimonium die enkele weken geleden positief testte op Corona, is inmiddels meer dan 14 dagen klachtenvrij, waardoor zij uit isolatie mocht. Alle overige bewoners van de huiskamers Oude Patrimonium en Kerksingel zijn op de laatste dag van de quarantaineperiode nogmaals getest, en deze uitslagen waren gelukkig allemaal negatief. De huiskamers zijn vorige week grondig schoongemaakt en zijn niet meer in quarantaine. Daar zijn wij voor iedereen ontzettend blij mee en dankbaar voor.

 

Bezoekers

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren, mogen er binnen Riederborgh ook maximaal 2 bezoekers per dag per bewoner komen (hierin volgen wij de regels die ook buiten het huis gelden).

Er mogen op de psychogeriatrie afdeling 2 bezoekers uit hetzelfde huishouden tegelijk op bezoek komen, zolang zij 1,5 meter afstand kunnen houden van de bewoner.

Er mogen op een somatiek afdeling 2 bezoekers uit verschillende huishoudens tegelijk komen, wanneer zij onderling 1,5 meter afstand kunnen houden EN 1,5 meter afstand van de bewoner houden.

Wilt u deze afspraak delen met de personen die bij uw naaste op bezoek komen?

Bezoeken moeten nog steeds geregistreerd worden bij de ingang van Riederborgh.

 

Blauwkaai

De Blauwkaai blijft vooralsnog gesloten. Wel bieden wij diverse individuele en groepsactiviteiten aan in de huiskamers voor de psychogeriatrische bewoners en in de gangen voor de somatische bewoners. De take away van de Blauwkaai blijft open.

 

Mondkapjes

Er gaan geluiden op dat er bezoekers zijn die nog gebruik maken van een eigen mondkapje. Het is de bedoeling dat bezoekers gebruik maken van de medische mondkapjes die door ons bij de ingang worden verstrekt. Deze bieden betere bescherming.

 

Bezoektijden

Het is in de middag voor en rond 14:30uur soms erg druk bij de receptie beneden omdat dan het bezoekuur begint. Het verzoek is om niet te vroeg te komen, zodat we kunnen voorkomen dat het een (te) drukke plaats wordt waar geen afstand kan worden gehouden.

 

Koffie/thee

U was gewend op de PG afdelingen meegenomen te worden in de koffie en theerondes, wanneer uw naaste dit ook kreeg. Vanwege de plicht om een mondkapje te dragen, kunnen wij dit voorlopig niet faciliteren. Wij hopen op uw begrip.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15-10-2020)

Blauwkaai

Per heden (15-10) gaat helaas de Blauwkaai weer dicht. De Blauwkaai voorziet in een behoefte om elkaar te ontmoeten en er iets te nuttigen. Naast het belangrijke sociale aspect wat de Blauwkaai biedt, zien we hier ook een restauratief aspect, wat ook naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag niet meer mag. Daarmee beperken we ook meer het verkeer in huis, gezien het verhoogde besmettingsgevaar in de regio.

Hoewel de Blauwkaai dicht gaat om elkaar daar te ontmoeten, blijft de mogelijkheid van take away er wel. U kunt daar dus iets kopen, maar het nuttigen ter plekke is voorlopig niet meer mogelijk.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(05-10-2020)

Naar aanleiding van de positief geteste bewoner en medewerker is er uitgebreid bron- en contactonderzoek uitgevoerd en zijn vrijdag en zaterdag veel preventieve testen afgenomen. We hebben goed nieuws. Alle bewoners van de beide huiskamers zijn negatief getest.

Uit de testronde onder medewerkers is 1 positief geteste medewerker in het verpleeghuis naar voren gekomen. De kans is zeer groot dat zij het virus elders heeft opgelopen. Op het moment dat zij voor het laatst werkte, had zij nog geen klachten.

 

Blauwkaai

De Blauwkaai zal vanaf D.V. dinsdag 6 oktober weer open gaan. Bewoners van de huiskamers en afdeling in quarantaine mogen hier (nog) geen gebruik van maken. Zij mogen wel bezoek op hun kamer ontvangen.

 

Extra handen

De druk op het personeel neemt toe. Bent u bereid (eenvoudige) zorgtaken voor ons te verrichten, zou u dit dan willen melden bij de teamleider? Dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is.

 

Hartelijke groet,

Het uitbraakteam van Riederborgh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-10-2020)

Gisteren meldden wij dat er een medewerker postief getest was. Vandaag moeten wij helaas melden dat er gisterenavond ook een bewoner positief is getest. Deze bewoner is eerder op de dag met klachten opgenomen in het ziekenhuis en helaas vannacht overleden. Wij wensen de nabestaanden Gods kracht toe met dit verlies.

 

Testen

Om in kaart te brengen of er nog meer bewoners van de betreffende huiskamer Corona hebben, worden zij allen vandaag getest. Daarnaast wordt uitvoerig contactonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers.

De betreffende huiskamer is in quarantaine. Tot de uitslagen bekend zijn, mag hier helaas geen bezoek komen. 

In de rest van het huis mag wel gewoon bezoek komen (op 1,5 meter afstand met mondmasker).

 

Blauwkaai

De Blauwkaai gaat per direct dicht en zal gesloten blijven totdat de uitslagen bekend zijn. Bewoners van de overige afdelingen, mogen wel naar buiten. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-10-2020)

Medewerker positief

Er is op 29-9 een medewerker binnen het verpleeghuis positief getest op Corona. De contactpersonen van de huiskamer die het betreft, zijn hierover apart geïnformeerd.

 

Verjaardagen

Tot vandaag was het mogelijk om verjaardagen te vieren met maximaal 10 personen. Vanaf heden zal dit worden aangepast en is dit mogelijk met maximaal 3 bezoekers exclusief bewoner (en exclusief kinderen tot en met 12 jaar). 

 

Mondmaskers bezoekers

We hadden u gevraagd een eigen mondmasker mee te nemen wanneer u op bezoek komt. Vanaf vandaag krijgt u van ons weer een medisch mondmasker. Deze is te verkrijgen bij de registratietafel of de receptie.

 

Externe bezoeken

Bewoners die een afspraak buitenshuis hebben, zoals ziekenhuisbezoek of een begrafenis, worden dringend geadviseerd een mondmasker te dragen. Deze zijn te verkrijgen op de afdeling.

Wanneer u met uw naaste naar buiten gaat, wilt u drukke plaatsen zoals winkelcentra dan vermijden?

 

Gezondheidsklachten of testen bezoekers

Wanneer u als bezoeker klachten ontwikkelt en zich laat testen EN u bent in de 2 dagen voorafgaand aan het begin van deze klachten op bezoek geweest, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven (uitbraakteam@riederborgh.nl)? Wij zetten dan preventief aanvullende maatregelen in om mogelijke verspreiding te voorkomen en zijn nog meer dan anders alert op klachten bij de betreffende bewoner.

Nogmaals wijzen wij u erop dat bezoekers, die in nauw contact zijn (geweest) met iemand die Corona positief getest is, niet naar Riederborgh mogen komen. Volg hierin de richtlijnen van de overheid.

Wellicht ten overvloede, wij willen het ook graag horen wanneer u zelf positief getest bent. 

 

 

Blauwkaai

In de Blauwkaai mag een bewoner met maximaal 3 bezoekers plaats nemen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar).

Om te kunnen blijven faciliteren dat er in de Blauwkaai iets gegeten of gedronken kan worden, vragen wij u direct na het nuttigen van uw consumptie het mondkapje weer op te zetten.

Extra belangrijk is om alert te blijven om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Bezoekers voor de Blauwkaai moeten zich registreren. Er volgt een inschrijfboek bij de ingang van de Blauwkaai.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eerdere berichten:

 

Vieren van verjaardagen

Het blijkt dat het in het weekend erg druk is met het vieren van verjaardagen. Daarmee komt het bezoek wat in de Blauwkaai even iets wil nuttigen of zitten met hun naaste soms plaatsen tekort. Voor zover dat mogelijk is zouden we u willen vragen om de verjaardagen waar mogelijk deze doordeweeks ’s avonds te vieren of in het weekend buiten de bezoektijden om. Vraagt u bij het reserveren voor de ruimte aan het keukenpersoneel naar de mogelijkheden.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waar tot dusver de regel was dat een medewerker op vrijwillige basis een mondkapje mocht dragen, is er om bovenstaande redenen regionaal besloten dat er vanaf D.V. 31 augustus preventief met medische mondkapje wordt gewerkt wanneer een zorgmedewerker binnen 1,5 meter afstand van de bewoners en cliënten komt.

 

Mocht er een besmetting zijn, dan worden uiteraard ook aanvullende beschermende maatregelen ingezet. Medewerkers en bewoners met klachten worden laagdrempelig getest en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Besmette medewerkers blijven vanzelfsprekend thuis.

 

Bezoekers van het verpleeghuis dragen vanaf 31 augustus weer een mondkapje. Wij verwachten dat u zelf een mondkapje van huis mee neemt. Een niet medísch mondkapje is voldoende op afdelingen waar geen besmetting is. De medische mondkapjes houden wij gereserveerd voor onze medewerkers.

 

Wij zullen de besmettingen in de regio goed in de gaten blijven houden en hier actie op nemen mocht dit nodig zijn.

 

Houd u alstublieft (ook) aan (de overige) maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, was uw handen en al bij milde klachten niet op bezoek komen, dit helpt ons allen!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blijvende alertheid

Het lijkt ten overvloede, maar graag benadrukken we nogmaals, ook namens de GGD en de

cliëntenraad, dat eenieder zich aan de regels houdt - voor uw veiligheid en die van ons allemaal in

Riederborgh.

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, het kan niet vaak genoeg. Ook op verschillende plaatsen in

het huis zijn mogelijkheden om uw handen te desinfecteren.

Denk eraan om 1,5 meter afstand te houden van elkaar, volg de aangegeven route die met pijlen op de grond aangegeven is. En, ook niet onbelangrijk: neem de goede lift, en als er 2 personen in de lift zijn, wacht dan op de volgende lift.

De cliëntenraad ondersteunt dit verzoek, hen bereiken signalen dat er nonchalanter met de regels

omgegaan wordt. Gezien het aantal besmettingen dat in deze regio aan het oplopen is, blijft alertheid geboden.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Testen

Gelukkig heeft de verruiming van de bezoekersregeling tot nu niet geleid tot nieuwe besmettingen.

Wel hebben we én blijven we bij verdenking van de minste klachten bewoners en personeel

testen. Gezien het oplopend aantal nieuwe besmettingen, met name in regio Rijnmond, willen

we u vragen om alert te blijven op de handhygiëne en het houden van voldoende afstand, Hebt

u klachten, las dan uw bezoek af, en maak van de mogelijkheid gebruik om u te laten testen

via de GGD.

Mocht het zo zijn dat u (positief)getest bent, wilt u dan de uitslag ook doorgeven aan het

uitbraakteam?

 

Vrijwilligers

Nu we een aantal weken op weg zijn met de bezoekersregeling, willen we ook onze vrijwilligers

weer welkom heten.

De vrijwilligers zijn hierover benaderd om te kijken welke mogelijkheden er zijn en om te

vragen of zij zich er goed bij voelen om het vrijwilligerswerk weer op te pakken.

De vrijwilligers zullen in eerste instantie worden ingezet bij het serveren van de koffie, thee en

soep en voor activiteiten op de kamer/huiskamer.

 

-----------------------------------------

 

Bezoekersregeling

Wij zijn blij te merken wat het effect is van meer bezoek op onze bewoners, een positieve ontwikkeling die wij omarmen. Wij zijn ook blij te merken dat velen van jullie goed omgaan met de regels die hierin nog gelden en onze adviezen ter harte nemen, waarvoor onze dank.

Hieronder geven wij nogmaals enkele maatregelen aan die nog vragen opriepen.

 • Blijf tijdens het bezoek zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren, ook van het personeel. Het is logisch en fijn dat jullie hen een helpende hand willen bieden als jullie er zijn, het is echter nog belangrijker dat wij letten op het houden van afstand om eventuele besmetting van personeel, die dit weer op een ander kan overdragen, te voorkomen.

 • Er zijn signalen gekomen dat er bij bezoeken mensen uit verschillende huishoudens (mensen die niet bij elkaar in huis wonen) tegelijk komen. Het uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand moet worden gehanteerd. Dit houdt in dat bezoek uit meerdere huishoudens tegelijk op een appartement van een PG bewoner niet mogelijk is. Op de appartementen van de somatische bewoners zou dit in de meeste gevallen wel mogelijk zijn. Wij vragen u hier verstandig mee om te gaan.

  Wanneer er voor een PG bewoner 2 bezoekers uit verschillende huishoudens tegelijk willen komen, vragen wij u om gebruik te maken van de Blauwkaai (vanaf 13 juli) of naar buiten te gaan. Om de beurt een bewoner bezoeken kan uiteraard ook.

 • De zitjes op de gangen kunnen nog niet worden gebruikt door bezoekers.

 • Kleinschalige verjaardagen kunnen in de Blauwkaai worden georganiseerd (max. 10 personen). Familie kan hiervoor (graag tijdig) contact opnemen met het uitbraakteam om te kijken wat de mogelijkheden zijn.   

 • Afspraken voor bewoners die terminaal zijn, worden apart gemaakt en vallen buiten deze regeling.

 

Aanscherpen maatregelen

Een aantal huiskamers heeft de afgelopen week al te maken gehad met het weer aanscherpen van maatregelen. Reden hiervoor was dat er enkele bewoners waren met klachten die zouden kunnen duiden op Corona. Wij testen de bewoners zeer laagdrempelig om zo snel mogelijk in te kunnen grijpen wanneer dit nodig is. De afgelopen week hebben wij daarom bezoek afgebeld wanneer dit op een huiskamer of afdeling was waar iemand met klachten werd getest. Gelukkig waren de uitslagen negatief en kon deze maatregel na een dag weer worden opgeheven.

In overleg met de arts is besloten om vanaf heden (9-7) het volgende uitgangspunt te hanteren:

 • Bezoek aan iemand die getest wordt, is niet mogelijk (tenzij de arts anders beslist). De uitslag is vaak na 24 uur binnen.

 • Bezoek van medebewoners van dezelfde huiskamer/afdeling mag doorgaan onder de volgende voorwaarden:

  • Bezoekers aan deze huiskamer/afdeling dragen een mondkapje (te verkrijgen via de bezoekregisseur);

  • Bezoekers letten extra goed op het houden van 1,5 meter afstand;

  • Bewoners mogen niet mee naar buiten worden genomen.  

De eerste contactpersonen ontvangen een email wanneer dit aan de orde is.

 

Toegang tot Riedertoren en aanleuntoren

Wij krijgen vragen of de loopbrug alweer in gebruik kan worden genomen. Omdat wij verplicht zijn om alle bezoekers te registreren en een gezondheidscheck af te nemen alvorens zij het pand betreden, is dit nu nog niet mogelijk. Wij hebben er geen zicht op wie er via de loopbrug het huis binnenkomt.

 

Blauwkaai

De Blauwkaai zal vanaf D.V. maandag 13 juli dagelijks geopend zijn tussen 10:00 uur en 16:30 uur. Hier wordt een opstelling gemaakt zodat er op 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gezeten. Er geldt een maximum aantal bezoekers om aan de richtlijnen te kunnen voldoen.

Er zullen extra hygiënemaatregelen worden ingezet rondom de schoonmaak van tafels en stoelen en de koffie automaat. Vooralsnog is het voor bezoekers niet mogelijk om eten in de Blauwkaai te bestellen. Koffie en thee is in de Blauwkaai wel te verkrijgen bij de automaat.  

---------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van de persconferentie van minister De Jonge op 24-6-2020 en aansluitend op ons plan rondom de versoepeling van de bezoekregeling, zijn wij tot onderstaande regeling gekomen, welke vanaf D.V. dinsdag 30 juni in zal gaan:

-          Iedere bewoner mag dagelijks (meerdere keren) bezoek ontvangen. Een bezoek kan worden afgelegd door 1 persoon tegelijk of 2 personen uit hetzelfde huishouden (bijvoorbeeld een partner of inwonend kind).

-          Er wordt niet meer vastgehouden aan ‘vaste bezoekers’.

-          Het bezoek vindt ofwel plaats in het eigen appartement ofwel de bezoeker gaat met de bewoner naar buiten. Vanwege het feit dat in de regio Rotterdam het aantal besmettingen nog relatief hoog is, is het advies van de GGD om bewoners nog niet mee te nemen naar drukke plaatsen zoals een winkelcentrum en ook niet mee te nemen naar iemand thuis. In de tuin is het wel toegestaan, wanneer de anderhalve meter afstand en handhygiëne goed in acht worden genomen. 

-          Huisdieren zijn binnen Riederborgh weer toegestaan.

-          De bezoeker mag ook een externe kapper, pedicure, opticien of schoonheidsspecialist zijn, wanneer deze zich houdt aan de richtlijnen voor de beroepsgroep en de afspraken die binnen Riederborgh gelden.

-          Bezoek hoeft niet meer te worden aangemeld, de bezoeker is welkom tussen de volgende bezoektijden: 10.00-13.00 uur, 14.30-20.30 uur. Binnen deze blokken heeft de bezoeker de vrijheid om het gehele blok te gebruiken.

-          De anderhalve meter afstand blijft gehandhaafd.

-          Het niet in gesprek gaan met medewerkers of andere bewoners/bezoekers blijft gehandhaafd.

-          Wanneer er teveel mensen tegelijk zijn in het huis, moeten wij bezoekers verzoeken buiten op anderhalve meter van elkaar te wachten.

-          Wanneer teveel bezoekers tegelijk aankomen, verzoeken wij bezoekers om op anderhalve meter afstand van elkaar te wachten tot de bezoekregisseur klaar is om met de volgende bezoeker verder te gaan.

 

De bezoekregisseur blijft vooralsnog in functie en ziet toe op juiste desinfectie van de handen, neemt de gezondheidscheck af en noteert de naam. Dit is belangrijk wanneer er contactonderzoek nodig is na een mogelijke besmetting.

 

Het dragen van mondkapjes is op vrijwillige basis. U kunt deze bij de bezoekregisseur krijgen.

 

Een temperatuurmeting zal onze bezoekregisseur niet meer uitvoeren. Wanneer u twijfelt of u verhoging of koorts hebt, neemt u dan thuis uw temperatuur op om dit te controleren.

 

Kom NIET naar Riederborgh wanneer u zich niet lekker voelt of klachten heeft die kunnen duiden op Corona:

-          Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

-          Hoesten

-          Benauwdheid

-          Verhoging of koorts

-          Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Kom ook niet naar Riederborgh wanneer iemand uit uw huishouden bovenstaande klachten heeft.

 

Bezoekloket

Vanwege de uitbreiding van de bezoekregeling, zal het bezoekloket worden gesloten.

 

Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat u zich aan bovenstaande afspraken houdt!

 

Wanneer wij Corona besmettingen bij bewoners in het huis vaststellen, zijn wij genoodzaakt afdelingen voor bezoek weer te sluiten. Wij hopen uiteraard van harte dat dit niet nodig zal zijn.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statement Riederborgh 22-06-2020

 

Beste bezoeker, 

 

Op social media is er veel aandacht voor Riederborgh naar aanleiding van een filmpje dat door een naaste van een bewoonster is geplaatst op Facebook, Wij worden hierover door veel mensen benaderd. Zonder in te gaan op individuele gevallen, willen wij hier graag op reageren.

 

Allereerst willen wij aangeven dat wij begrijpen dat het voor onze bewoners en hun naasten ontzettend zwaar is dat het huis ‘op slot’ moest voor bezoekers om het coronavirus buiten de deur te houden. De gezondheid van onze bewoners gaat boven alles. De zorg- en andere medewerkers doen hun uiterste best om het leed te compenseren, maar het gemis van familie en geliefden is gewoonweg niet te compenseren.

 

Vanuit onze verantwoordelijkheid doen wij er alles aan om besmettingen in het verpleeghuis te voorkomen. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.

 

Wij hebben 2 coronabesmettingen in huis gehad en wij waren dolblij om na de quarantaineperiode het huis weer voorzichtig open te stellen voor bezoek door middel van de bezoekregeling. Wij hebben hierover goed contact gehad met onder andere de cliëntenraad. De naasten van onze bewoners zitten in deze cliëntenraad en hebben begrip voor de genomen maatregelen en zijn tevreden over de manier waarop wij hiermee omgaan.

 

Bezoekregeling is sinds 18 juni aangepast. Bewoners mogen nu twee keer per week bezoek op de kamer ontvangen van maximaal twee personen per keer uit hetzelfde huishouden. Tijdens dit bezoek kan de bewoner ook met de vaste bezoekers naar buiten. Wij verwachten dat uiterlijk 1 juli een verdere verruiming van de bezoekregeling plaats zal vinden.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, stel deze aan het uitbraakteam via uitbraakteam@riederborgh.nl

 

Hartelijke groet,

Namens het uitbraakteam,

 

C.M. van Hoek

Bestuurder

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Start nieuwe bezoekregeling op 2 juni

Allereerst willen wij u bedanken voor uw begrip. We realiseren ons dat het niet kunnen ontvangen van bezoek een enorme impact op u en uw naaste heeft gehad de afgelopen periode. 

De afgelopen periode is er heel hard gewerkt om deze nieuwe bezoekregeling (zonder 'raam') mogelijk te maken. De ervaringen tot nu toe zijn erg positief.

 

Kom op tijd

Wij vragen u op tijd te komen. U wordt bij de hoofdingang van Riederborgh ontvangen door een medewerker van Riederborgh. Zij of hij stelt u vragen over uw gezondheid. Als er twijfel is over uw gezondheid, kan uw bezoek worden geweigerd. Vervolgens krijgt u van de medewerker een preventief mondkapje overhandigd om te dragen tijdens uw bezoek. Deze mondkapjes worden in de eerste fase verstrekt door Riederborgh. Nadat u deze heeft opgezet, wordt u door de medewerker verder geinstrueerd. U wordt verzocht om zich te houden aan de afgesproken tijd.

 

Samen zorgen voor een veilig bezoek

Wij begrijpen dat u niets liever wilt dan uw naaste zo snel mogelijk te ontmoeten. Samen met de bewoners en u kunnen we ervoor zorgen dat dit bezoek veilig verloopt. Veilig voor u, de bewoners en voor onze medewerkers. Het versoepelen van de bezoekregeling is immers best spannend, want het coronavirus is nog steeds aanwezig in de samenleving.

 

Dagbesteding weer voorzichtig van start

Riederborgh dagbesteding is weer voorzichtig aan het opstarten met activiteiten. 

 

Samen zorgen we voor een veilige deelname

Samen met de bezoekers en hun naaste doen we ons uiterste best om het bezoek aan de dagbesteding zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen te laten verlopen. Hieromtrent zijn afspraken gemaakt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de medewerker van de dagbesteding.

 

We zijn enorm blij dat we de eerste clienten weer kunnen ontvangen.

 

 

Bezoekregeling

Op 19 mei heeft premier Rutte in zijn persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen de komende tijd weer geleidelijk aan bezoekers mogen ontvangen. De datum waarop zij open gaan, is afhankelijk van de mate waarin Corona binnen de locatie aanwezig en beheersbaar is. Het is nadrukkelijk niet zo dat de huizen weer volledig open kunnen, er zijn zeer strikte regels waar wij ons aan moeten houden.

 

Het tijdstip van opengaan van de verpleeghuizen hangt af of de instelling corona-vrij is. Voor Riederborgh geldt dat wij twee coronabesmettingen in huis hadden. De huiskamer die het betrof, is inmiddels van isolatie overgegaan naar quarantaine, net als de aangrenzende huiskamer. Streefdatum is om in de eerste week van juni open te gaan, dan is de quarantainetijd voorbij en hebben wij de organisatorische zaken kunnen regelen. Dit alles onder voorbehoud van nieuwe besmettingen, waardoor wij onze bezoekregeling moeten aanpassen.

 

De overgang naar het ‘nieuwe normaal’ waar de overheid van spreekt, zal zeer geleidelijk gaan en voorzien van strikte regels door de overheid. Dit om te kunnen monitoren wat de effecten zijn van de versoepeling en in te kunnen grijpen als hier aanleiding toe is.

 

Een gedeelte van de regels (landelijk bepaald) kunnen wij u nu vast meegeven:

 • Het gaat om 1 vaste bezoeker per bewoner. Dit zal in overleg met de bewoner (waar mogelijk) en in overleg met de 1e contactpersoon worden bepaald.

 • De bezoeker mag naar verwachting 1x per week een uur op bezoek komen

 • De bezoeken vinden plaats op het eigen appartement van de bewoner

 • De bezoeker houdt waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot de bewoner en vermijdt fysiek contact

 • De bezoeker draagt gedurende het gehele bezoek een mondmasker (door Riederborgh verstrekt)

 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd van de bezoeker

Het bezoekloket blijft daarnaast ook geopend.

 

Wij zijn heel hard bezig met het organiseren van de bezoekersregeling in samenspraak met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Er worden looproutes uitgezet en faciliteiten georganiseerd om de bezoekregeling te begeleiden.

 

Bezoekersloket

Het bezoekersloket is gerealiseerd is op 12 mei "open" gegaan. Wij zijn heel blij dat onze bewoners en hun naasten elkaar van iets dichterbij kunnen ontmoeten en hopen op veel waardevolle momenten.

Het aanmelden voor een bezoek verloopt via de 1e contactpersoon van de bewoners. Zij hebben informatie ontvangen welke dag voor welke etage gereserveerd is en kunnen een plaats reserveren.

 

Bericht achterlaten

Wij willen u laagdrempelig de mogelijkheid bieden om een bericht achter te laten voor uw naaste. Dit kan via de kop "Ik denk aan je" in de taakbalk of via onderstaande link. Wij zorgen dat het bericht bij de juiste persoon terecht komt.

https://www.riederborgh.nl/ik-denk-aan-je

 

Niet op bezoek bij mijn naaste in Riederborgh, wat nu?

U heeft allemaal de brief kunnen lezen. Een nare situatie, voor u, voor ons en vooral voor de bewoner, uw naaste!

Misschien maakt u zich zorgen.  Wat als mijn vader of moeder mij straks niet meer herkent? Wat als mijn broer of partner zicht stierlijk verveeelt nu ik niet meer langskom en vereenzaamt? Of misschien nog wel het allerergst, wat als hij of zij ineens komt te overlijden? Iets wat niemand van ons natuurlijk mee hoopt te maken in de komende weken, maar helaas wel een mogelijke realiteit is.

 

Dit zijn terechte zorgen en vragen. Uiteraard doen we er binnen Riederborgh alles aan om te zorgen dat die vereenzaming niet zal plaatsvinden en is er juist aandacht voor welzijn.

 

Wat zeg je wel en niet?

Ons bereiken vragen van familieleden. Wat kunnen we wel doen? En ook; Wat vertellen we wel en wat niet? Wat moet je zeggen als je moeder vraagt, "Wanneer kom je weer?".

 

Vooropgesteld; er is natuurlijk niet één pasklaar antwoord voor elke bewoner. Ieder mens is anders en we laten aan uw eigen inschatting over wat wel of niet passend is voor uw naaste.

 

Op vragen als; "Wanneer kom je weer?" Zou u bijvoorbeeld kunnen antwoorden:

 • "Dat weet ik nog niet precies, maar zodra ik het weet dan hoort u het".
 • "Zo snel mogelijk".
 • "Binnenkort, ik ben momenteel even erg druk met ....(Vul in: werk, kinderen enz.) maar zodra ik het zeker weet dan laat ik het ook aan u weten".

 

Dit voelt misschien als liegen of de waarheid verdraaien, maar beseft u zich dat de meeste mensen met dementie weinig tot geen besef van tijd hebben. 

 

Wellicht neemt uw dierbare geen genoegen met een vaag antwoord. Dan kan het soms wel goed zijn om open te zijn, uit te leggen dat er momenteel in Nederland een ernstige griep rondgaat en u bang bent om uw naaste te besmetten. U kunt daarbij aanvullen dat u weer op bezoek komt, zodra dit weer veilig genoeg is, maar dat u niet precies weet wanneer dit is.

 

Wat kunt u doen om contact te houden?

 • Stuur een kaart, brief of laat (achter-)kleinkinderen een tekening maken.
 • Via websites als www.Greetz.nl is het mogelijk om bijvoorbeeld een fotokaart te sturen. Dit maakt een kaart veel persoonlijker. Ook zijn hier cadeautjes te versturen. Denk aan een reep chocolade of een bos bloemen.

 

 

Voor het laatst aangepast op 27-03-2020 om 14:00 uur
Het coronavirus is uitgeroepen tot een pandemie. Wij willen de rust bewaren, maar nemen net als andere (zorg)organisaties extra voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare bewoners en waardevolle medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, voorzorgsmaatregelen en de gevolgen hiervan.

 

Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Daarom hanteren wij op sommige punten striktere maatregelen en richtlijnen dan wat landelijk is afgesproken.

 

Extra aandacht voor hygiëne
Riederborgh hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

 1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet doodt. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;
 2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
 3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;
 4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand.

 

Geen bezoek aan Riederborgh
Bezoek voor onze bewoners is belangrijk. Maar hen en onze medewerkers beschermen vinden wij nog belangrijker. Wij hebben daarom ingesteld dat bezoek aan bewoners niet is toegestaan, met uitzondering voor bewoners in de terminale levensfase. Er geldt dan een bezoekregeling van maximaal twee bezoekers per bewoner per 24 uur en geen kinderen jonger dan 5 jaar. Wij vragen bezoekers om 1,5 tot 2 meter afstand te houden van de bewoner. Bezoekers hoeven hiervoor geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

 

Wij vragen u de hygienemaatregelen op te volgen en niet te komen als...

 • u gezondheidsklachten heeft zoals griep of koorts;
 • of u recent in een risicogebied bent geweest;
 • of in contact bent geweest met een coronapatient.

 

Samen tegen eenzaamheid
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die we moeten nemen erg vervelend kunnen zijn. Met name voor onze bewoners die de komende periode weinig tot geen bezoek zullen ontvangen. Maar ook voor u, als naaste, die hierdoor een periode niet op bezoek kan bij uw familielid of kennis. We werken er aan om alle creatieve middelen die tot onze beschikking staan, in te zetten om contact mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het faciliteren van beeldbellen of facetimen. Ook u kunt iets doen. Bijvoorbeeld door een kaartje of foto te sturen, dan delen we die graag met uw naaste in ons huis. Heeft u zelf ideeën hiervoor, deelt u die dan vooral met de eerste contactpersoon. Via info@riederborgh.nl of marliesd@riederborgh.nl .

 

Pakketten/presentjes

Vanuit diverse familieleden hebben wij vragen gekregen rondom cadeautjes/pakketjes/tekeningen voor bewoners. Omdat wij veel verkeer van personen bij de receptie willen voorkomen, zijn er in de sluis direct nadat u de voordeur bent binnengegaan, kratten neergezet waar u dit in kunt zetten. Graag de naam van de bewoner en evt. huiskamer of kamernummer erbij zetten om de verspreiding te vergemakkelijken. De bakken zijn per huiskamer/afdeling gesorteerd.

Let op: eigen gemaakt maaltijden/baksels e.d. zijn niet mogelijk in verband met de strenge hygiëneregels rondom het eten die wij hanteren.

 

Thuiszorg
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw contactpersoon.

 

Dagverzorging
De dagverzorging is gesloten. De cliënten die normaal gesproken op de dagverzorging kwamen en die nu thuisblijven, krijgen indien nodig extra zorg aan huis door de wijkverpleging.

 

Huishouding extramuraal
Aan cliënten die van ons huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de thuissituatie, doen wij een dringende oproep. Wij krijgen berichten dat zij regelmatig in huizen komen waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen van cliënten en de buren. Dit levert ook een gevaar op voor onze medewerkers en wij verzoeken u om de algemene regel om sociaal contact te beperken, in acht te nemen.

 

Beleidsstaf corona
Riederborgh heeft een speciaal team met medewerkers vanuit verschillende expertises dat zich bezighoudt met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Hierin participeren:

- Manager Welzijn en Zorg

- Manager Services

- Arts

- Teamleider IMZ

- Praktijkverpleegkundige

- Coordinator Hoteldienst

- Beleidsmedewerker

 

Informeer elkaar

Heeft u familie of bekenden die ook op bezoek komen bij uw naasten. Dan verzoeken wij u vriendelijk hen ook op de hoogte te stellen van deze belangrijke informatie.

 

Nader bericht (18-03-2020): In verband met de landelijke toename van het coronavirus is Riederborgh per heden gesloten voor alle bezoek.

 

Maatregelen in verband met het Corona-virus (13-3-2020)

In heel Nederland zijn vanaf 12 maart extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is.

Door de maatregelen van het RIVM, hebben wij binnen Riederborgh de volgende maatregelen getroffen:

 • Bezoekers met griepachtige klachten, ook al zijn deze mild zoals een verkoudheid of hoesten, worden verzocht NIET op bezoek te komen;
 • Wij hanteren een maximum van 2 bezoekers tegelijk per bewoner en vragen u per dag maar 1 bezoek af te leggen;
 • Was uw handen met water en zeep in het appartement van de bewoner wanneer u op de afdeling komt en voor u naar huis gaat;
 • De Blauwkaai (restaurant Riederborgh) is gesloten;
 • Verlaat na uw bezoek direct het pand. 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat als de verspreiding langzamer gaat, er minder mensen tegelijkertijd ziek zijn. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. Zo wordt ook het advies gegeven om de bezoeken aan kwetsbare personen te beperken en bijeenkomsten met grote groepen te mijden.

 

Binnen Riederborgh wonen erg kwetsbare mensen. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het virus niet binnenkomt en/of verspreiding te voorkomen.

 

 

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

 

C.M. van Hoek

Bestuurder