coronavirus.jpg

Maatregelen rond coronavirus

Hoe kunt u ons bereiken?

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Voor het laatst aangepast op 21-09-2020 om 09.00 uur

 

Vieren van verjaardagen

Het blijkt dat het in het weekend erg druk is met het vieren van verjaardagen. Daarmee komt het bezoek wat in de Blauwkaai even iets wil nuttigen of zitten met hun naaste soms plaatsen tekort. Voor zover dat mogelijk is zouden we u willen vragen om de verjaardagen waar mogelijk deze doordeweeks ’s avonds te vieren of in het weekend buiten de bezoektijden om. Vraagt u bij het reserveren voor de ruimte aan het keukenpersoneel naar de mogelijkheden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere berichten:

 

 

Waar tot dusver de regel was dat een medewerker op vrijwillige basis een mondkapje mocht dragen, is er om bovenstaande redenen regionaal besloten dat er vanaf D.V. 31 augustus preventief met medische mondkapje wordt gewerkt wanneer een zorgmedewerker binnen 1,5 meter afstand van de bewoners en cliënten komt.

 

Mocht er een besmetting zijn, dan worden uiteraard ook aanvullende beschermende maatregelen ingezet. Medewerkers en bewoners met klachten worden laagdrempelig getest en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Besmette medewerkers blijven vanzelfsprekend thuis.

 

Bezoekers van het verpleeghuis dragen vanaf 31 augustus weer een mondkapje. Wij verwachten dat u zelf een mondkapje van huis mee neemt. Een niet medísch mondkapje is voldoende op afdelingen waar geen besmetting is. De medische mondkapjes houden wij gereserveerd voor onze medewerkers.

 

Wij zullen de besmettingen in de regio goed in de gaten blijven houden en hier actie op nemen mocht dit nodig zijn.

 

Houd u alstublieft (ook) aan (de overige) maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, was uw handen en al bij milde klachten niet op bezoek komen, dit helpt ons allen!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blijvende alertheid

Het lijkt ten overvloede, maar graag benadrukken we nogmaals, ook namens de GGD en de

cliëntenraad, dat eenieder zich aan de regels houdt - voor uw veiligheid en die van ons allemaal in

Riederborgh.

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, het kan niet vaak genoeg. Ook op verschillende plaatsen in

het huis zijn mogelijkheden om uw handen te desinfecteren.

Denk eraan om 1,5 meter afstand te houden van elkaar, volg de aangegeven route die met pijlen op de grond aangegeven is. En, ook niet onbelangrijk: neem de goede lift, en als er 2 personen in de lift zijn, wacht dan op de volgende lift.

De cliëntenraad ondersteunt dit verzoek, hen bereiken signalen dat er nonchalanter met de regels

omgegaan wordt. Gezien het aantal besmettingen dat in deze regio aan het oplopen is, blijft alertheid geboden.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Testen

Gelukkig heeft de verruiming van de bezoekersregeling tot nu niet geleid tot nieuwe besmettingen.

Wel hebben we én blijven we bij verdenking van de minste klachten bewoners en personeel

testen. Gezien het oplopend aantal nieuwe besmettingen, met name in regio Rijnmond, willen

we u vragen om alert te blijven op de handhygiëne en het houden van voldoende afstand, Hebt

u klachten, las dan uw bezoek af, en maak van de mogelijkheid gebruik om u te laten testen

via de GGD.

Mocht het zo zijn dat u (positief)getest bent, wilt u dan de uitslag ook doorgeven aan het

uitbraakteam?

 

Vrijwilligers

Nu we een aantal weken op weg zijn met de bezoekersregeling, willen we ook onze vrijwilligers

weer welkom heten.

De vrijwilligers zijn hierover benaderd om te kijken welke mogelijkheden er zijn en om te

vragen of zij zich er goed bij voelen om het vrijwilligerswerk weer op te pakken.

De vrijwilligers zullen in eerste instantie worden ingezet bij het serveren van de koffie, thee en

soep en voor activiteiten op de kamer/huiskamer.

 

-----------------------------------------

 

Bezoekersregeling

Wij zijn blij te merken wat het effect is van meer bezoek op onze bewoners, een positieve ontwikkeling die wij omarmen. Wij zijn ook blij te merken dat velen van jullie goed omgaan met de regels die hierin nog gelden en onze adviezen ter harte nemen, waarvoor onze dank.

Hieronder geven wij nogmaals enkele maatregelen aan die nog vragen opriepen.

 • Blijf tijdens het bezoek zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren, ook van het personeel. Het is logisch en fijn dat jullie hen een helpende hand willen bieden als jullie er zijn, het is echter nog belangrijker dat wij letten op het houden van afstand om eventuele besmetting van personeel, die dit weer op een ander kan overdragen, te voorkomen.

 • Er zijn signalen gekomen dat er bij bezoeken mensen uit verschillende huishoudens (mensen die niet bij elkaar in huis wonen) tegelijk komen. Het uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand moet worden gehanteerd. Dit houdt in dat bezoek uit meerdere huishoudens tegelijk op een appartement van een PG bewoner niet mogelijk is. Op de appartementen van de somatische bewoners zou dit in de meeste gevallen wel mogelijk zijn. Wij vragen u hier verstandig mee om te gaan.

  Wanneer er voor een PG bewoner 2 bezoekers uit verschillende huishoudens tegelijk willen komen, vragen wij u om gebruik te maken van de Blauwkaai (vanaf 13 juli) of naar buiten te gaan. Om de beurt een bewoner bezoeken kan uiteraard ook.

 • De zitjes op de gangen kunnen nog niet worden gebruikt door bezoekers.

 • Kleinschalige verjaardagen kunnen in de Blauwkaai worden georganiseerd (max. 10 personen). Familie kan hiervoor (graag tijdig) contact opnemen met het uitbraakteam om te kijken wat de mogelijkheden zijn.   

 • Afspraken voor bewoners die terminaal zijn, worden apart gemaakt en vallen buiten deze regeling.

 

Aanscherpen maatregelen

Een aantal huiskamers heeft de afgelopen week al te maken gehad met het weer aanscherpen van maatregelen. Reden hiervoor was dat er enkele bewoners waren met klachten die zouden kunnen duiden op Corona. Wij testen de bewoners zeer laagdrempelig om zo snel mogelijk in te kunnen grijpen wanneer dit nodig is. De afgelopen week hebben wij daarom bezoek afgebeld wanneer dit op een huiskamer of afdeling was waar iemand met klachten werd getest. Gelukkig waren de uitslagen negatief en kon deze maatregel na een dag weer worden opgeheven.

In overleg met de arts is besloten om vanaf heden (9-7) het volgende uitgangspunt te hanteren:

 • Bezoek aan iemand die getest wordt, is niet mogelijk (tenzij de arts anders beslist). De uitslag is vaak na 24 uur binnen.

 • Bezoek van medebewoners van dezelfde huiskamer/afdeling mag doorgaan onder de volgende voorwaarden:

  • Bezoekers aan deze huiskamer/afdeling dragen een mondkapje (te verkrijgen via de bezoekregisseur);

  • Bezoekers letten extra goed op het houden van 1,5 meter afstand;

  • Bewoners mogen niet mee naar buiten worden genomen.  

De eerste contactpersonen ontvangen een email wanneer dit aan de orde is.

 

Toegang tot Riedertoren en aanleuntoren

Wij krijgen vragen of de loopbrug alweer in gebruik kan worden genomen. Omdat wij verplicht zijn om alle bezoekers te registreren en een gezondheidscheck af te nemen alvorens zij het pand betreden, is dit nu nog niet mogelijk. Wij hebben er geen zicht op wie er via de loopbrug het huis binnenkomt.

 

Blauwkaai

De Blauwkaai zal vanaf D.V. maandag 13 juli dagelijks geopend zijn tussen 10:00 uur en 16:30 uur. Hier wordt een opstelling gemaakt zodat er op 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gezeten. Er geldt een maximum aantal bezoekers om aan de richtlijnen te kunnen voldoen.

Er zullen extra hygiënemaatregelen worden ingezet rondom de schoonmaak van tafels en stoelen en de koffie automaat. Vooralsnog is het voor bezoekers niet mogelijk om eten in de Blauwkaai te bestellen. Koffie en thee is in de Blauwkaai wel te verkrijgen bij de automaat.  

---------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van de persconferentie van minister De Jonge op 24-6-2020 en aansluitend op ons plan rondom de versoepeling van de bezoekregeling, zijn wij tot onderstaande regeling gekomen, welke vanaf D.V. dinsdag 30 juni in zal gaan:

-          Iedere bewoner mag dagelijks (meerdere keren) bezoek ontvangen. Een bezoek kan worden afgelegd door 1 persoon tegelijk of 2 personen uit hetzelfde huishouden (bijvoorbeeld een partner of inwonend kind).

-          Er wordt niet meer vastgehouden aan ‘vaste bezoekers’.

-          Het bezoek vindt ofwel plaats in het eigen appartement ofwel de bezoeker gaat met de bewoner naar buiten. Vanwege het feit dat in de regio Rotterdam het aantal besmettingen nog relatief hoog is, is het advies van de GGD om bewoners nog niet mee te nemen naar drukke plaatsen zoals een winkelcentrum en ook niet mee te nemen naar iemand thuis. In de tuin is het wel toegestaan, wanneer de anderhalve meter afstand en handhygiëne goed in acht worden genomen. 

-          Huisdieren zijn binnen Riederborgh weer toegestaan.

-          De bezoeker mag ook een externe kapper, pedicure, opticien of schoonheidsspecialist zijn, wanneer deze zich houdt aan de richtlijnen voor de beroepsgroep en de afspraken die binnen Riederborgh gelden.

-          Bezoek hoeft niet meer te worden aangemeld, de bezoeker is welkom tussen de volgende bezoektijden: 10.00-13.00 uur, 14.30-20.30 uur. Binnen deze blokken heeft de bezoeker de vrijheid om het gehele blok te gebruiken.

-          De anderhalve meter afstand blijft gehandhaafd.

-          Het niet in gesprek gaan met medewerkers of andere bewoners/bezoekers blijft gehandhaafd.

-          Wanneer er teveel mensen tegelijk zijn in het huis, moeten wij bezoekers verzoeken buiten op anderhalve meter van elkaar te wachten.

-          Wanneer teveel bezoekers tegelijk aankomen, verzoeken wij bezoekers om op anderhalve meter afstand van elkaar te wachten tot de bezoekregisseur klaar is om met de volgende bezoeker verder te gaan.

 

De bezoekregisseur blijft vooralsnog in functie en ziet toe op juiste desinfectie van de handen, neemt de gezondheidscheck af en noteert de naam. Dit is belangrijk wanneer er contactonderzoek nodig is na een mogelijke besmetting.

 

Het dragen van mondkapjes is op vrijwillige basis. U kunt deze bij de bezoekregisseur krijgen.

 

Een temperatuurmeting zal onze bezoekregisseur niet meer uitvoeren. Wanneer u twijfelt of u verhoging of koorts hebt, neemt u dan thuis uw temperatuur op om dit te controleren.

 

Kom NIET naar Riederborgh wanneer u zich niet lekker voelt of klachten heeft die kunnen duiden op Corona:

-          Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

-          Hoesten

-          Benauwdheid

-          Verhoging of koorts

-          Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Kom ook niet naar Riederborgh wanneer iemand uit uw huishouden bovenstaande klachten heeft.

 

Bezoekloket

Vanwege de uitbreiding van de bezoekregeling, zal het bezoekloket worden gesloten.

 

Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat u zich aan bovenstaande afspraken houdt!

 

Wanneer wij Corona besmettingen bij bewoners in het huis vaststellen, zijn wij genoodzaakt afdelingen voor bezoek weer te sluiten. Wij hopen uiteraard van harte dat dit niet nodig zal zijn.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statement Riederborgh 22-06-2020

 

Beste bezoeker, 

 

Op social media is er veel aandacht voor Riederborgh naar aanleiding van een filmpje dat door een naaste van een bewoonster is geplaatst op Facebook, Wij worden hierover door veel mensen benaderd. Zonder in te gaan op individuele gevallen, willen wij hier graag op reageren.

 

Allereerst willen wij aangeven dat wij begrijpen dat het voor onze bewoners en hun naasten ontzettend zwaar is dat het huis ‘op slot’ moest voor bezoekers om het coronavirus buiten de deur te houden. De gezondheid van onze bewoners gaat boven alles. De zorg- en andere medewerkers doen hun uiterste best om het leed te compenseren, maar het gemis van familie en geliefden is gewoonweg niet te compenseren.

 

Vanuit onze verantwoordelijkheid doen wij er alles aan om besmettingen in het verpleeghuis te voorkomen. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.

 

Wij hebben 2 coronabesmettingen in huis gehad en wij waren dolblij om na de quarantaineperiode het huis weer voorzichtig open te stellen voor bezoek door middel van de bezoekregeling. Wij hebben hierover goed contact gehad met onder andere de cliëntenraad. De naasten van onze bewoners zitten in deze cliëntenraad en hebben begrip voor de genomen maatregelen en zijn tevreden over de manier waarop wij hiermee omgaan.

 

Bezoekregeling is sinds 18 juni aangepast. Bewoners mogen nu twee keer per week bezoek op de kamer ontvangen van maximaal twee personen per keer uit hetzelfde huishouden. Tijdens dit bezoek kan de bewoner ook met de vaste bezoekers naar buiten. Wij verwachten dat uiterlijk 1 juli een verdere verruiming van de bezoekregeling plaats zal vinden.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, stel deze aan het uitbraakteam via uitbraakteam@riederborgh.nl

 

Hartelijke groet,

Namens het uitbraakteam,

 

C.M. van Hoek

Bestuurder

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Start nieuwe bezoekregeling op 2 juni

Allereerst willen wij u bedanken voor uw begrip. We realiseren ons dat het niet kunnen ontvangen van bezoek een enorme impact op u en uw naaste heeft gehad de afgelopen periode. 

De afgelopen periode is er heel hard gewerkt om deze nieuwe bezoekregeling (zonder 'raam') mogelijk te maken. De ervaringen tot nu toe zijn erg positief.

 

Kom op tijd

Wij vragen u op tijd te komen. U wordt bij de hoofdingang van Riederborgh ontvangen door een medewerker van Riederborgh. Zij of hij stelt u vragen over uw gezondheid. Als er twijfel is over uw gezondheid, kan uw bezoek worden geweigerd. Vervolgens krijgt u van de medewerker een preventief mondkapje overhandigd om te dragen tijdens uw bezoek. Deze mondkapjes worden in de eerste fase verstrekt door Riederborgh. Nadat u deze heeft opgezet, wordt u door de medewerker verder geinstrueerd. U wordt verzocht om zich te houden aan de afgesproken tijd.

 

Samen zorgen voor een veilig bezoek

Wij begrijpen dat u niets liever wilt dan uw naaste zo snel mogelijk te ontmoeten. Samen met de bewoners en u kunnen we ervoor zorgen dat dit bezoek veilig verloopt. Veilig voor u, de bewoners en voor onze medewerkers. Het versoepelen van de bezoekregeling is immers best spannend, want het coronavirus is nog steeds aanwezig in de samenleving.

 

Dagbesteding weer voorzichtig van start

Riederborgh dagbesteding is weer voorzichtig aan het opstarten met activiteiten. 

 

Samen zorgen we voor een veilige deelname

Samen met de bezoekers en hun naaste doen we ons uiterste best om het bezoek aan de dagbesteding zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen te laten verlopen. Hieromtrent zijn afspraken gemaakt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de medewerker van de dagbesteding.

 

We zijn enorm blij dat we de eerste clienten weer kunnen ontvangen.

 

 

Bezoekregeling

Op 19 mei heeft premier Rutte in zijn persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen de komende tijd weer geleidelijk aan bezoekers mogen ontvangen. De datum waarop zij open gaan, is afhankelijk van de mate waarin Corona binnen de locatie aanwezig en beheersbaar is. Het is nadrukkelijk niet zo dat de huizen weer volledig open kunnen, er zijn zeer strikte regels waar wij ons aan moeten houden.

 

Het tijdstip van opengaan van de verpleeghuizen hangt af of de instelling corona-vrij is. Voor Riederborgh geldt dat wij twee coronabesmettingen in huis hadden. De huiskamer die het betrof, is inmiddels van isolatie overgegaan naar quarantaine, net als de aangrenzende huiskamer. Streefdatum is om in de eerste week van juni open te gaan, dan is de quarantainetijd voorbij en hebben wij de organisatorische zaken kunnen regelen. Dit alles onder voorbehoud van nieuwe besmettingen, waardoor wij onze bezoekregeling moeten aanpassen.

 

De overgang naar het ‘nieuwe normaal’ waar de overheid van spreekt, zal zeer geleidelijk gaan en voorzien van strikte regels door de overheid. Dit om te kunnen monitoren wat de effecten zijn van de versoepeling en in te kunnen grijpen als hier aanleiding toe is.

 

Een gedeelte van de regels (landelijk bepaald) kunnen wij u nu vast meegeven:

 • Het gaat om 1 vaste bezoeker per bewoner. Dit zal in overleg met de bewoner (waar mogelijk) en in overleg met de 1e contactpersoon worden bepaald.

 • De bezoeker mag naar verwachting 1x per week een uur op bezoek komen

 • De bezoeken vinden plaats op het eigen appartement van de bewoner

 • De bezoeker houdt waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot de bewoner en vermijdt fysiek contact

 • De bezoeker draagt gedurende het gehele bezoek een mondmasker (door Riederborgh verstrekt)

 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd van de bezoeker

Het bezoekloket blijft daarnaast ook geopend.

 

Wij zijn heel hard bezig met het organiseren van de bezoekersregeling in samenspraak met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Er worden looproutes uitgezet en faciliteiten georganiseerd om de bezoekregeling te begeleiden.

 

Bezoekersloket

Het bezoekersloket is gerealiseerd is op 12 mei "open" gegaan. Wij zijn heel blij dat onze bewoners en hun naasten elkaar van iets dichterbij kunnen ontmoeten en hopen op veel waardevolle momenten.

Het aanmelden voor een bezoek verloopt via de 1e contactpersoon van de bewoners. Zij hebben informatie ontvangen welke dag voor welke etage gereserveerd is en kunnen een plaats reserveren.

 

Bericht achterlaten

Wij willen u laagdrempelig de mogelijkheid bieden om een bericht achter te laten voor uw naaste. Dit kan via de kop "Ik denk aan je" in de taakbalk of via onderstaande link. Wij zorgen dat het bericht bij de juiste persoon terecht komt.

https://www.riederborgh.nl/ik-denk-aan-je

 

Niet op bezoek bij mijn naaste in Riederborgh, wat nu?

U heeft allemaal de brief kunnen lezen. Een nare situatie, voor u, voor ons en vooral voor de bewoner, uw naaste!

Misschien maakt u zich zorgen.  Wat als mijn vader of moeder mij straks niet meer herkent? Wat als mijn broer of partner zicht stierlijk verveeelt nu ik niet meer langskom en vereenzaamt? Of misschien nog wel het allerergst, wat als hij of zij ineens komt te overlijden? Iets wat niemand van ons natuurlijk mee hoopt te maken in de komende weken, maar helaas wel een mogelijke realiteit is.

 

Dit zijn terechte zorgen en vragen. Uiteraard doen we er binnen Riederborgh alles aan om te zorgen dat die vereenzaming niet zal plaatsvinden en is er juist aandacht voor welzijn.

 

Wat zeg je wel en niet?

Ons bereiken vragen van familieleden. Wat kunnen we wel doen? En ook; Wat vertellen we wel en wat niet? Wat moet je zeggen als je moeder vraagt, "Wanneer kom je weer?".

 

Vooropgesteld; er is natuurlijk niet één pasklaar antwoord voor elke bewoner. Ieder mens is anders en we laten aan uw eigen inschatting over wat wel of niet passend is voor uw naaste.

 

Op vragen als; "Wanneer kom je weer?" Zou u bijvoorbeeld kunnen antwoorden:

 • "Dat weet ik nog niet precies, maar zodra ik het weet dan hoort u het".
 • "Zo snel mogelijk".
 • "Binnenkort, ik ben momenteel even erg druk met ....(Vul in: werk, kinderen enz.) maar zodra ik het zeker weet dan laat ik het ook aan u weten".

 

Dit voelt misschien als liegen of de waarheid verdraaien, maar beseft u zich dat de meeste mensen met dementie weinig tot geen besef van tijd hebben. 

 

Wellicht neemt uw dierbare geen genoegen met een vaag antwoord. Dan kan het soms wel goed zijn om open te zijn, uit te leggen dat er momenteel in Nederland een ernstige griep rondgaat en u bang bent om uw naaste te besmetten. U kunt daarbij aanvullen dat u weer op bezoek komt, zodra dit weer veilig genoeg is, maar dat u niet precies weet wanneer dit is.

 

Wat kunt u doen om contact te houden?

 • Stuur een kaart, brief of laat (achter-)kleinkinderen een tekening maken.
 • Via websites als www.Greetz.nl is het mogelijk om bijvoorbeeld een fotokaart te sturen. Dit maakt een kaart veel persoonlijker. Ook zijn hier cadeautjes te versturen. Denk aan een reep chocolade of een bos bloemen.

 

 

Voor het laatst aangepast op 27-03-2020 om 14:00 uur
Het coronavirus is uitgeroepen tot een pandemie. Wij willen de rust bewaren, maar nemen net als andere (zorg)organisaties extra voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare bewoners en waardevolle medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, voorzorgsmaatregelen en de gevolgen hiervan.

 

Deze informatie wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Daarom hanteren wij op sommige punten striktere maatregelen en richtlijnen dan wat landelijk is afgesproken.

 

Extra aandacht voor hygiëne
Riederborgh hanteert standaard al strikte hygiënemaatregelen en deze worden nu extra onder de aandacht gebracht. De belangrijkste hygiënemaatregelen, voor iedereen, zijn:

 1. Meerdere malen per dag de handen grondig wassen met water én zeep. Let er hierbij op dat het gebruik van handalcohol geen alternatief is voor het wassen van de handen met water en zeep omdat handalcohol eventueel aanwezige virusdeeltjes op de handen niet doodt. Water en zeep doen dit wel. Handalcohol kan eventueel wel na het wassen van de handen worden aangebracht als extra maatregel;
 2. Niezen en hoesten uitsluitend in de binnenkant van de elleboog (elleboogholte);
 3. Gebruik van papieren wegwerp zakdoeken;
 4. Groeten zonder aanraking; geef elkaar bijvoorbeeld géén hand.

 

Geen bezoek aan Riederborgh
Bezoek voor onze bewoners is belangrijk. Maar hen en onze medewerkers beschermen vinden wij nog belangrijker. Wij hebben daarom ingesteld dat bezoek aan bewoners niet is toegestaan, met uitzondering voor bewoners in de terminale levensfase. Er geldt dan een bezoekregeling van maximaal twee bezoekers per bewoner per 24 uur en geen kinderen jonger dan 5 jaar. Wij vragen bezoekers om 1,5 tot 2 meter afstand te houden van de bewoner. Bezoekers hoeven hiervoor geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

 

Wij vragen u de hygienemaatregelen op te volgen en niet te komen als...

 • u gezondheidsklachten heeft zoals griep of koorts;
 • of u recent in een risicogebied bent geweest;
 • of in contact bent geweest met een coronapatient.

 

Samen tegen eenzaamheid
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die we moeten nemen erg vervelend kunnen zijn. Met name voor onze bewoners die de komende periode weinig tot geen bezoek zullen ontvangen. Maar ook voor u, als naaste, die hierdoor een periode niet op bezoek kan bij uw familielid of kennis. We werken er aan om alle creatieve middelen die tot onze beschikking staan, in te zetten om contact mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het faciliteren van beeldbellen of facetimen. Ook u kunt iets doen. Bijvoorbeeld door een kaartje of foto te sturen, dan delen we die graag met uw naaste in ons huis. Heeft u zelf ideeën hiervoor, deelt u die dan vooral met de eerste contactpersoon. Via info@riederborgh.nl of marliesd@riederborgh.nl .

 

Pakketten/presentjes

Vanuit diverse familieleden hebben wij vragen gekregen rondom cadeautjes/pakketjes/tekeningen voor bewoners. Omdat wij veel verkeer van personen bij de receptie willen voorkomen, zijn er in de sluis direct nadat u de voordeur bent binnengegaan, kratten neergezet waar u dit in kunt zetten. Graag de naam van de bewoner en evt. huiskamer of kamernummer erbij zetten om de verspreiding te vergemakkelijken. De bakken zijn per huiskamer/afdeling gesorteerd.

Let op: eigen gemaakt maaltijden/baksels e.d. zijn niet mogelijk in verband met de strenge hygiëneregels rondom het eten die wij hanteren.

 

Thuiszorg
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw contactpersoon.

 

Dagverzorging
De dagverzorging is gesloten. De cliënten die normaal gesproken op de dagverzorging kwamen en die nu thuisblijven, krijgen indien nodig extra zorg aan huis door de wijkverpleging.

 

Huishouding extramuraal
Aan cliënten die van ons huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de thuissituatie, doen wij een dringende oproep. Wij krijgen berichten dat zij regelmatig in huizen komen waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen van cliënten en de buren. Dit levert ook een gevaar op voor onze medewerkers en wij verzoeken u om de algemene regel om sociaal contact te beperken, in acht te nemen.

 

Beleidsstaf corona
Riederborgh heeft een speciaal team met medewerkers vanuit verschillende expertises dat zich bezighoudt met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Hierin participeren:

- Manager Welzijn en Zorg

- Manager Services

- Arts

- Teamleider IMZ

- Praktijkverpleegkundige

- Coordinator Hoteldienst

- Beleidsmedewerker

 

Informeer elkaar

Heeft u familie of bekenden die ook op bezoek komen bij uw naasten. Dan verzoeken wij u vriendelijk hen ook op de hoogte te stellen van deze belangrijke informatie.

 

Nader bericht (18-03-2020): In verband met de landelijke toename van het coronavirus is Riederborgh per heden gesloten voor alle bezoek.

 

Maatregelen in verband met het Corona-virus (13-3-2020)

In heel Nederland zijn vanaf 12 maart extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is.

Door de maatregelen van het RIVM, hebben wij binnen Riederborgh de volgende maatregelen getroffen:

 • Bezoekers met griepachtige klachten, ook al zijn deze mild zoals een verkoudheid of hoesten, worden verzocht NIET op bezoek te komen;
 • Wij hanteren een maximum van 2 bezoekers tegelijk per bewoner en vragen u per dag maar 1 bezoek af te leggen;
 • Was uw handen met water en zeep in het appartement van de bewoner wanneer u op de afdeling komt en voor u naar huis gaat;
 • De Blauwkaai (restaurant Riederborgh) is gesloten;
 • Verlaat na uw bezoek direct het pand. 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat als de verspreiding langzamer gaat, er minder mensen tegelijkertijd ziek zijn. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. Zo wordt ook het advies gegeven om de bezoeken aan kwetsbare personen te beperken en bijeenkomsten met grote groepen te mijden.

 

Binnen Riederborgh wonen erg kwetsbare mensen. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het virus niet binnenkomt en/of verspreiding te voorkomen.

 

 

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

 

C.M. van Hoek

Bestuurder