Riederborgh (14).png

ANBI gegevens Riederborgh

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

ANBI Protestants Christelijke zorgorganisatie Riederborgh is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om in aanmerking te blijven voor controleert de Belastingdienst periodiek of wij nog aan de voorwaarden voldoen.

 

Doel van Riederborgh

 

Riederborgh heeft als doel:

 

  1. Het bieden van alle vormen van zorg en dienstverlening aan ouderen (en in voorkomende gevallen ook aan mensen ouder dan 18 jaar), zowel intra- als extramuraal. Dit gebeurt in overeenstemming met de diaconale opdracht van de participerende kerken.

  2. Het zonder onderscheid bieden van deze vormen van zorg en dienstverlening aan een ieder, genoemd bij punt 1, die daarvan gebruik wil maken en die de zorg- en dienstverlening, welke genormeerd is aan de protestants christelijke identiteit, accepteert en respecteert.

  3. Het bieden van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding aan alle cliënten die daarvan gebruik willen maken.

 

Bestuur

 

Functie van de bestuurders: Voorzitter
Namen Raad van Bestuur:

Dhr. mr. drs. G.A.M. (Jack) Thiadens

 

Beloning Raad van Bestuur: Zie www.jaarverslagenzorg.nl

 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

Stichting Protestants Christelijke Zorgorganisatie Riederborgh levert hoogwaardige en kwalitatieve zorg en dienstverlening aan cliënten met een geldige ZZP-indicatie en/of WMO-legitimatie en/of via particuliere bekostiging.

 

Financiële verantwoording

 

Voor de financiële verantwoording van Protestants Christelijke zorgorganisatie Riederborgh verwijzen wij u naar www.jaarverslagenzorg.nl.

 

Het ANBI-formulier vindt u hier.

 

Naam instelling: Stichting Protestants Christelijke Zorgorganisatie Riederborgh

Fiscaal nummer: 0027 77 460