Riederborgh (10).png

Identiteit

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Zorg vanuit een christelijk perspectief, waardoor mensen zich geborgen en waardevol voelen.

 

Een zinvol leven

Het leveren van de best mogelijke zorg is natuurlijk onze core business, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit niet het belangrijkste is in het leven van mensen. Voor ons is ieder mens gelijk en uniek. Daarom proberen we ouderen meer zichtbaar te maken en nodigen hen uit, op een bij hen passende manier, betekenis te geven aan hun omgeving. De ervaring leert ons dat ouderen zich daardoor beter voelen en hun leven als zinvol ervaren. 

 

De visie van Riederborgh

De visie van Riederborgh is geworteld in het christelijk geloof. God staat dan ook centraal in ons denken en doen. Vanuit  ons geloof voelen wij ons betrokken bij de mensen. De kernwaarden die wij willen uitdragen en die tevens opgenomen zijn in onze zorgvisie zijn: 

 

  • Ontmoeting
  • Inspiratie
  • Huiselijkheid
  • Gastvrijheid
  • Deskundigheid
  • Rentmeesterschap

 

Aandacht voor geloofs- en levensvragen is integraal verweven in onze dagelijkse zorg- en dienstverlening. 

 

Inzet Geestelijk verzorger bij uitvaart

 

Het is ingrijpend om een dierbare te moeten verliezen.

Op een goede manier afscheid nemen kan helpen dit verlies te verwerken.

Graag willen wij er ook op dat moment voor u zijn.

 

Na het overlijden van een dierbare zijn het de naasten van de overledene die de uitvaart regelen.

Als u dat wilt, kunt u de geestelijk verzorger vragen een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de uitvaart. Als uw familielid kerkelijk verbonden is en u vraagt toch de geestelijk verzorger om de dienst te leiden, dan zal dat altijd in goed overleg moeten gaan met de kerkelijke gemeente.

 

Gang van zaken en voorwaarden

 De uitvaartverzorger of u als familie kunt de geestelijk verzorger vragen of deze beschikbaar is. U kunt dan een afspraak maken om de uitvaart verder voor te bereiden. De geestelijk verzorger overlegt met u over de invulling van het programma/liturgie, zoals over het Bijbelgedeelte en eventuele psalmen, liederen en muziek. In de herdenkingstoespraak verwerkt de geestelijk verzorger ook aspecten uit het leven van de overledene.

 

Indien er een liturgie of programmaboekje opgesteld moet worden, dan zal het printen/afdrukken door de uitvaartondernemer worden verzorgd.

 

Voor de inzet van de geestelijk verzorger brengen wij € 275,- in rekening.

Als de uitvaart buiten Ridderkerk plaatsvindt, zal er € 0,24 per kilometer worden berekend.

 

Meer informatie en contact

De geestelijk verzorger (Martin Ligthart) is te bereiken via het centrale telefoonnummer van Riederborgh: 0180-452 500  of  geestelijkeverzorging@riederborgh.nl

 

inzet bij uitvaart.png

 

Riederborgh voor de wijk

 

Riederborgh werkt ook aan een prettige en veilig wijk, waarin de wijkbewoners elkaar waar nodig helpen. Anders gezegd: Riederborgh ontzorgt de wijk door middel van een totaalpakket aan zorg- en dienstverlening, door alle krachten in de wijk te bundelen en optimaal gebruik te maken van informele zorg. De gasterij waarin gastvrijheid hét kenmerk is, is daarin als huiskamer van de wijk de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. 

 

Wilt u meer weten over wat Riederborgh voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 0180 45 25 00 of info@riederborgh.nl