Riederborgh (10).png

Identiteit

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Zorg vanuit een christelijk perspectief, waardoor mensen zich geborgen en waardevol voelen.

 

Een zinvol leven

Het leveren van de best mogelijke zorg is natuurlijk onze core business, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit niet het belangrijkste is in het leven van mensen. Voor ons is ieder mens gelijk en uniek. Daarom proberen we ouderen meer zichtbaar te maken en nodigen hen uit, op een bij hen passende manier, betekenis te geven aan hun omgeving. De ervaring leert ons dat ouderen zich daardoor beter voelen en hun leven als zinvol ervaren. 

 

De visie van Riederborgh

De visie van Riederborgh is geworteld in het christelijk geloof. God staat dan ook centraal in ons denken en doen. Vanuit  ons geloof voelen wij ons betrokken bij de mensen. De kernwaarden die wij willen uitdragen en die tevens opgenomen zijn in onze zorgvisie zijn: 

 

  • Ontmoeting
  • Inspiratie
  • Huiselijkheid
  • Gastvrijheid
  • Deskundigheid
  • Rentmeesterschap

 

Aandacht voor geloofs- en levensvragen is integraal verweven in onze dagelijkse zorg- en dienstverlening. 

 

Riederborgh voor de wijk

 

Riederborgh werkt ook aan een prettige en veilig wijk, waarin de wijkbewoners elkaar waar nodig helpen. Anders gezegd: Riederborgh ontzorgt de wijk door middel van een totaalpakket aan zorg- en dienstverlening, door alle krachten in de wijk te bundelen en optimaal gebruik te maken van informele zorg. De gasterij waarin gastvrijheid hét kenmerk is, is daarin als huiskamer van de wijk de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. 

 

Wilt u meer weten over wat Riederborgh voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 0180 45 25 00 of info@riederborgh.nl