Riederborgh (14).png

Klachtenregeling

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Klachten

 

De medewerkers en vrijwilligers van Riederborgh doen iedere dag hun uiterste best om goede zorg aan de cliënten te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg – en dienstverlening. Wij winden het belangrijk dat u dit dan aan ons meldt.

 

Wat te doen bij een klacht

 

Een klacht kunt u bespreken met uw eerst verantwoordelijke verzorgende, verpleegkundige of met de leidinggevende. In een gesprek zal worden geprobeerd met u tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden met het antwoord of wilt u in vertrouwen uw ontevredenheid of klacht bespreken, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw klachten. Zij probeert, indien u dat wenst, te bemiddelen bij de klacht om tot een oplossing te komen. Tot slot kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de directeur bestuurder, die zich kan laten adviseren door de regionale klachtencommissie.

 

In gesprek komen

 

U kunt op de volgende manieren met de klachtenfunctionaris in contact komen:

  • U kunt tijdens kantooruren bellen naar het centrale nummer van Riederborgh, waarna u wordt doorverbonden met de klachtenfunctionaris
  • U kunt mailen naar het mailadres van de klachtenfunctionaris: kwaliteit@riederborgh.nl
  • U kunt een brief schrijven en deze sturen naar Riederborgh t.a.v. de klachtenfunctionaris.

 

Externe klachtencommissie

 

In de meeste gevallen worden de klachten naar tevredenheid van partijen opgelost. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Riederborgh is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 

 

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in het  klachtenreglement.