Riederborgh (14).png

Kwaliteit

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

De drive van Riederborgh is de menselijke maat; de individuele cliënt gelukkiger maken en van betekenis laten zijn (zorgvisie).

 

De menselijke maat: respect en waardering 

Natuurlijk wil Riederborgh verantwoorde zorg leveren met bevoegd en bekwaam personeel en volgens de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen. We noemen dit de organisatorische, meetbare kwaliteit. Maar Riederborgh streeft vooral naar de menselijke maat.

In de zorgleefgemeenschap die Riederborgh nastreeft, gaat het om de ervaren, merkbare kwaliteit door cliënten, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en alle andere betrokkenen. Dit noemen we de merkbare, relationele kwaliteit. De merkbare, relationele kwaliteit is niet of nauwelijks in cijfers uit te drukken. Het gaat hierbij o.a. om verhalen van mensen: wat betekent Riederborgh voor hen en wat betekenen zij nog voor anderen? Het gaat erom dat we elkaar in de zorgleefgemeenschap echt zien en echt luisteren naar elkaar, om zo de bewoners zich - voor zover mogelijk - thuis te laten voelen in Riederborgh. Iedereen moet zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. 

 

Wet zorg en dwang
Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij……..

In onze folder vindt u informatie over onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen. Riederborgh zet dergelijke middelen bij voorkeur zo min mogelijk in. Wij vertellen u graag meer over onze uitgangspunten, over onvrijwillige zorg, mogelijke alternatieven en de zorgvuldigheid bij de inzet van deze maatregelen.

Voorheen beschermde de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) de rechten van cliënten die onvrijwillig opgenomen waren. Omdat deze wet onvoldoende aansloot op de ouderenzorg in Nederland, is er een nieuwe wet ontwikkeld, die de wet BOPZ vervangt. Dit is de Wet zorg en dwang, die per 1 januari 2020 van kracht is geworden.

Centraal in deze wet staat dat dwang niet thuishoort in de zorg voor ouderen, het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij…..’. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg - zoals dit in de nieuwe wet genoemd wordt - niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. Bij ernstig nadeel kun je bijvoorbeeld denken aan levensgevaar of ernstig letsel voor een bewoner zelf of een ander. Maar ook hinderlijk gedrag van een bewoner wat agressie bij andere bewoners oproept, zou een voorbeeld van ernstig nadeel kunnen zijn.

De zorgaanbieder moet zorgvuldig handelen en overwegen, en is verplicht in overleg met anderen te komen tot alternatieven. De inzet van onvrijwillige zorg is altijd de laatste optie.

Persoonsgericht

Riederborgh is van mening dat ieder mens het beste tot zijn recht komt als deze zijn keuzevrijheid en bewegingsvrijheid zo veel mogelijk behoudt. Toch kan bepaald gedrag soms gevaar of overlast opleveren. Als dat het geval is, zoeken wij zorgvuldig naar de beste oplossing die bij deze bewoner past en die ook in zijn of haar belang is. Het is onze plicht om de bewoner altijd zo lang mogelijk zonder dwang te verzorgen en altijd in overleg te blijven met de familie/wettelijk vertegenwoordigers en specialisten op dit gebied.

Onze visie

Riederborgh wil haar bewoners en cliënten zo veel mogelijk vrijheid bieden, passend binnen ieders mogelijkheden en passend bij de levensfase waarin zij zich bevinden.

Uitgangpunt is “Nee, tenzij”. We zetten altijd de minst ingrijpende maatregel in en streven ernaar om deze zo kort mogelijk in te zetten.

Om dit te bereiken werken wij:

-          Persoonsgericht: wat voor de één geschikt is, is voor de ander ongeschikt

-          Met aandacht (zorg met een gouden rand)

-          Multidisciplinair

-          Veilig (in overleg met familie zoeken we naar een goede balans tussen veiligheid en vrijheid)

-          Met professionele medewerkers

Dit gebeurt altijd in samenspraak met mantelzorgers en naasten van bewoners en we zorgen dat zit volgens de richtlijnen van de wet gebeurt. De Wzd-functionaris ziet hierop toe.

 

Recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon
Wordt er onvrijwillige zorg toegepast en heeft u vragen of plaatst u vraagtekens bij de toepassing ervan, dan kan er aanspraak worden gedaan op een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet in dienst is bij onze organisatie en waarbij u, uw naaste of uw vertegenwoordiger terecht kunt met vragen over of de uitvoering van de wet.

De cliëntvertrouwenspersoon voor de gehele regio is het LSR. Hieronder vindt u de contactgegevens.

 

Anja Noorlander                                   Marijke Mulder

Telefoon: 06 - 252 726 97                   06 - 151 278 74

Mail: a.noorlander@hetlsr.nl              m.mulder@hetlsr.nl

 

Voor meer informatie over het LSR kunt u bijgaande folder voor Anja of Marijke raadplegen.

Ook is er een website waarop meer informatie te vinden is over wat een clientvertrouwenspersoon Wzd is en wat u hiervan kunt verwachten. 

 

Kwaliteitsverslag 2021

Voor het openen van het kwaliteitsverslag 2021 klikt u hier.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert de kwaliteit en veiligheid van de zorg in verpleeghuizen.  

Voor het openen van het verslag van het laatste bezoek, klikt u hier.

 

Klanttevredenheid

Bij Riederborgh vinden wij klanttevredenheid erg belangrijk. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen onze zorg ervaren. 

 

ZorgkaartNederland

Dankzij ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, kunnen mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar delen. Hierdoor vindt u eenvoudig de informatie die u helpt bij het kiezen van een zorgverlener die het beste past.

 

Het gemiddelde cijfer dat Riederborgh vanaf de eerste beoordeling tot en met oktober 2020 heeft ontvangen via ZorgkaartNederland is een 8.2. 99% van de personen beveelt deze zorginstelling aan. Wij zijn trots op deze cijfers, maar werken altijd aan verbetering!

 

KiesBeter

Op de website van KiesBeter (www.kiesbeter.nl) vindt u informatie over wat goede zorg is. De onafhankelijke en betrouwbare informatie over zorgverleners en kwaliteit van zorg helpt u bij keuzes in de zorg. Zo vindt u hier bijvoorbeeld het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Hierin vindt u meer informatie over de cliëntenraad en de klachtencommissie, maar ook alles over het ziekteverzuim bij Riederborgh.

 

Klagen mag!

Klachten worden vaak gezien als iets negatiefs. Dat is jammer. Klachten kunnen namelijk ook bijdragen aan het verbeteren van een situatie. Zowel voor u, maar ook voor anderen. Bij Riederborgh zien wij een klacht als een gratis advies om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Daarom noemen wij ons klachtenreglement liever ‘verbeterreglement’. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. Wij hebben daar een verbeterreglement voor. In onze brochure leest u daar in het kort meer over. 

Ook is er een klachtenreglement voor cliënten.  

 

Keurmerk

Binnen Riederborgh is gekozen voor het werken met PREZO (PREstaties in de ZOrg), een landelijk kwaliteitssysteem, specifiek ontwikkeld voor de verpleeghuiszorg op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Riederborgh heeft voor PREZO gekozen omdat cliëntbeleving en resultaten die medewerkers en organisatie leveren aan de cliënt centraal staan.

Riederborgh behaalt sinds 2014 het PREZO gouden keurmerk, en wordt jaarlijks getoetst door de Stichting Perspekt.

 

Bent u benieuwd naar wat Riederborgh voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 0180 45 25 00 of wijkverpleging@riederborgh.nl