Zorg & welzijn: vertrouwd, dichtbij en professioneel

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Zorg bieden wij bij Riederborgh in allerlei vormen, mét persoonlijke aandacht en professionaliteit. Op z’n Ridderkerks, met korte lijnen. Daarom werkt Riederborgh uitsluitend in Ridderkerk. We willen onze zorg persoonlijk houden en onze slogan ‘zorg met een gouden rand’ altijd waar kunnen maken. Met meer dan 150 krachten werken we 24 uur per dag aan het welzijn en de zorg aan iedereen die voor zorg van Riederborgh kiest.

 

Riederborgh biedt alle voorkomende zorg, welke wordt geleverd door hooggekwalificeerde verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Daarnaast zetten we voor een beperkt aantal taken mensen in met een beperking, waardoor zij ook een plaats krijgen in Riederborgh én zinvol werk doen. 

 

Heeft u zorg nodig?
 

Riederborgh staat voor u klaar. Ons aanbod omvat alle vormen van zorg: 

 

  • Verpleging en verzorging 
  • Dagbesteding
  • Nachtzorg
  • Zorg op alarmering
  • Huishoudelijke zorg
  • Psychogeriatrische zorg
  • Palliatieve zorg

 

Ons team van wijkverpleegkundigen en de dementieconsulent geven u graag meer informatie over ons aanbod, de voorwaarden en de inzet die wij u kunnen bieden.

 

Duidelijke afspraken

 

Wanneer u zorg of diensten afneemt van Riederborgh leggen wij de gemaakte afspraken vast in een schriftelijke overeenkomst. Bij deze overeenkomst hanteren wij ook algemene voorwaarden. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over wat we van elkaar mogen verwachten, maar ook wat de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn.

 

Om goede zorg- en dienstverlening te kunnen bieden mag Riederborgh verwachten dat een cliënt de geldende omgangsvormen in acht neemt, geen irreële eisen stelt en zich houdt aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. Andersom mag u als cliënt van Riederborgh en haar medewerkers verwachten dat ze duidelijk aangeven welke zorg en diensten geleverd worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat de huisregels zijn.

 

Wilt u meer weten over wat Riederborgh voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 0180 45 25 00 of wijkverpleging@riederborgh.nl.

 

Online Alzheimer Café

 

Video met interview van Lenie de Jong met Klazina van den Herik. Het onderwerp is: "Dementie, Mantelzorg en Eenzaamheid". In deze video worden pratische tips en adviezen gegeven.